Taraflılıktan Kaçınma Kuralları ve Bağımsızlık

Bir gazeteci, haberde doğruluk, kesinlik ve denge öğeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Ki; bunun için, bazı kuralları uygulamak zorundadır.

Peki ya, nedir bu kurallar?

Taraflılıktan Kaçınma Kuralları

*Belirli düzeyde ve çağdaş biçimde eğitilmiş olmak

*Yetkin bir kültür düzeyine sahip bulunmak

*Yakın çevreyle ilgili olmak

*Ülkenin sorunlarını bilmek

*Uluslararası gelişmelerden haberdar olmak

*Vicdani ve toplumsal değerlere sahip bulunmak

*Önyargılı davranmamak

*Gerçeği belgelemek

*Olaya duyguları katmamak

*Olaya politik veya ekonomik görüşler katmamak

*Olayı saptırmamak

*Olayı küçültmemek

*Olayı abartmamak

*Özel bir amaca hizmet etmemek

*Yorum yapmamak

Bağımsızlık

Bir ülkede, kitle iletişim araçlarının yansıttıkları, toplumu rahatsız etmemelidir.

Dahası, sağlıklı bir kamuoyu oluşmasına katkıyı engellememelidir.

Ki; bu ölçünün belirlenmesi, dört etkene bağlıdır.

Nedir Bu Etkenler?

*Anayasadaki koruyucu maddelere uygunluk

*Yasalara uygunluk

*Tüzük veya yönetmeliklere uygunluk

*Teamüllere uygunluk

Kitle iletişim araçları, devletten doğrudan ya da dolaylı maddi destek almasalar bile yayımlandıkları ülkelerin genel çıkarlarına, patrona, patronun çevresine, ilişkilerine ve dengelerine, yöneticilerin tutum ve politikalarına, sermayeye yani reklam verenlere ve çeşitli baskı gruplarına bağımlıdırlar.

En önemlisi, kitle iletişim araçları, hedef kitlelerine yani okuyucularına, dinleyicilerine ve izleyicilerine bağımlıdırlar.

Hiçbir kitle iletişim aracı, hedef kitlesinin beklentilerini bir yana bırakarak yayın yapamaz.

Çünkü; okuyucusunu, dinleyicisini veya izleyicisini kaybetmek istemez.

Bunca denge gözetilerek basılan bir gazete ve derginin, hazırlanan bir yayının, bir programın genel anlamda tarafsız ve bağımsız olduğundan söz edilmesi, ancak göreceli ve dereceli bir tarafsızlığı akla getirebilir.

Dipnot: Atacan ve Arkın isminde yeğenlerimin olmasının mutluluğunu yaşamaktayım.

nazar-boncugu.png

Önceki ve Sonraki Yazılar