şEB-I ARUS

Irfan ve sevgi güneşi, Aşk Sultanı Hz. Mevlana, 17 Aralık 1273 yılı, bir Pazar günü gurub vaktinde, bütün parlaklıgı ile, bütün güzellikleriyle, gülerek ebediyet aleminin asumanında dogdu.

 

Bu geceye, şeb-i arus ( Dügün gecesi ) diyoruz.

 

? Ölümümüzden sonra, mezarımızı yerde arama. Bizim mezarımız arif kişilerin gönülleridir ? demesine ragmen, yüz yıllardır Onun sevenleri mübarek merkatine ve Konya şehrine gelmekteler.

 

Bu gün Konya da dügün var. Bu gün şeb-i arus.

 

Ölüm günü Onun için dogum günüydü. Derin bir aşkla Hakka vuslatın dogumuydu. vuslat günü, sevgilinin sevgiliye kavuşma günü, yani dügün günüydü.

 

Her yıl 17 Aralık günü Konyada dügün günü şeb-i arus merasimleri yapılır.

 

Dünyanın her tarafından 735 yıldan beri sevenleri bu dügüne icabet ederler.

 

Semalar yapılır. Ilahiler, kasideler ve Kuran-ı kerimler okunur. Gönüller fethedilir.

 

Aşk sultanı son günlerinde şöyle diyordu.

 

? Yere hangi tohum atıldı da bitmedi.

Neden insan tohumuna gelince bitmeyecek zannına düşüyorsun

Hangi kova kuyuya salındı da dolu olarak çıkmadı

Can Yusufu kuyuya düşünce, niye aglasın

Bu tarafta agzını yumdunmu. O tarafta aç..

Çünkü artık, hay huydan uzak. Mekansızlık alemindesin ? diyordu.

 

şeb-i Arus Hz Mevlanayı sevenlere, Mevlevilere, muhibbilerine ve gönül dostlarına kutlu olsun diyoruz.

 

Vakti şerifler hayrola,

Hayırlar feth ola, şerler def ola,

Allahu Azimüşşan esması ile kalplerimiz pürnur ola

şeb-ü arus mübarek ola

Dem-i Hazreti Mevlana

Sırr-ı Cenab-ı şems-i Tebrizi

Kerem-i Imam-ı Ali

ve şefaatı Muhammedin-nebi

Hu diyelim huuu...

Önceki ve Sonraki Yazılar