Sanayi Toplumu’ndan Bilgi Toplumu’na Geçiş

Sanayi Toplumu’nda temel rol oynayan büyük makinelerin yerini Bilgi Toplumu’nda yoğun bir şekilde bilgisayarlar almıştır.

İletişim alanındaki gelişmeler ve özellikle de bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla, küreselleşme artmıştır.

Bilgi Toplumu’yla birlikte, bilgisayarlar dışında ayrıca, elektronik araçlar ve robotlar gündeme gelmiştir.

İletişimde, elektronik haberleşme sürecine geçilmiştir.

bilgi-toplumu-xxx.jpg

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu, sanayi ekonomisi yerini bilgi ekonomisine bırakmıştır.

Ekonominin üçlü saç ayağı olarak tanımlanan üretim, tüketim ve dağıtım ilişkileri, bilgi temeli üzerine yeniden yapılanmıştır.

Bilgi de rekabetin temel etkeni durumuna gelmiştir.

Öyle ki; bilgi, insanların sadece yakın çevresiyle değil, uluslararası çevreyle de paylaştığı bir ürün haline gelmiştir.

Bilgi Toplumu’nun Sanayi Toplumu’ndan Farkı

*Ekonomide, hizmet sektörünün büyümesi;                                                                         

*Yeni bilgi teknolojilerinin ve kuramsal bilginin, toplumun biçimlenmesinde etkili olması;

*İş gücü içerisinde, Sanayi Toplumu’ndaki “Mavi Yakalıların” yerini Bilgi Toplumu’nda, “Beyaz Yakalıların” alması;                                                                                                   

*Profesyonel ve teknik sınıfın artan üstünlüğü;                                                                

*Eğitim ve refah düzeyinin gelişmesi

sanayi-toplumu.jpg

 

Önceki ve Sonraki Yazılar