Mehmet Akpınar

Mehmet Akpınar

SABIR MÜMİNİN SİLAHIDIR

Sabır zordur, nefse ağır gelir...

Sabır başarmanın başlangıcı ve olmazsa olmazıdır...

Sabrın başlangıcı acıdır ama sonu tatlı bir meyve gibidir...

Sabır; zamanı gelene kadar beklemek ve aynı zamanda o güne kadar acıyı yudumlayarak çalışma sanatıdır...

Nitekim ayeti kerimede mevlamız Allah (C.C) şöyle tavsiyede bulunmaktadır;

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır.” (Bakara:153) 

Sabır ve namaz zor zamanlarda müminlerin sigortasıdır...

Sabır;eğilmeden ve yıkılmadan ayakta durma sanatıdır...

Sabır;günahlara yenilmeden Allah’a tevekkül edebilmektir...

Sabır;isyan bayrağını çekmeden Allah’a karşı teslimiyetin ifadesidir...

Sabır;oturup beklemek değil,tam tersine sebatla yola devam edebilmenin adıdır...

Peygamberimizin daima yaptığı duada bize sabrın nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır;

“…Allahım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”

Sabır;dünyalıklara aldanmamak,dünyalık uğruna sevdiklerinin kalbini kırmamaktır...

Sabır;ahireti dünyanın önüne almaktır...

Sabır;üç günlük dünyalıklar uğruna, cenneti unutmamaktır...

Fakat sabır;zulme sessiz kalmak değildir,aksine haksızlık karşısında susmamak ve direnmektir...

Sözlerimi yine Kuran’ın fermanıyla bitirmek istiyorum;

“Şüphesiz ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mal, can ve mahsul eksikliği ile imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele!” (el-Bakara 2/155)

Selam ve dua ile kalın...

Önceki ve Sonraki Yazılar