FATİH DAĞISTANLI

FATİH DAĞISTANLI

ONLİNE EĞİTİM

Günümüzde toplumların rekabet güçlerini ve gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli unsur bilgidir. Bilgi toplumu oluşturmak için bilişim teknolojilerinin değişik formda ve yoğun kullanılması günümüzün öncelikli  konusudur. Bilgiye ulaşmak, bilgiyi doğru ve etkin kullanmak için değişik eğitim metodları uygulanmaktadır. Bu kapsamda İnternet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler klasik eğitim metotlarının yerine yeni metotlarla eğitim verme  imkanı  sağlamaktadır.

Online uzaktan eğitim geleneksel yöntemlerle çözülemeyen eğitim sorunlarının çözüm arayışlarından biri olmakta, sağladığı imkan  ve esneklikler nedeniyle günümüzde popüler bir eğitim sistemi haline gelmiş bulunmaktadır. 

Teknolojik devrimin başlamasıyla birlikte öğrenciler insanlardan  daha çok ekranlarla yüz yüze gelmiş bulunmaktadır.  Öte yandan gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin çoğunluğunun yaşlı olması nedeniyle yeni teknolojilerle barışık olmaması,  gelişmekte olan ülkelerde ise yeni teknolojilere vakıf  öğretmenlerin sayısının  yetersiz kalması öğrencilerin dijital çağa uygun yöntemler kullanılarak eğitilmesini zorlaştırmaktadır. Üniversiteler uzaktan eğitimi online derslerle geliştirerek bu açığı kapatmaya çalışmaktadır.

Eğitimci ile öğrencilerin farklı mekanlarda bulunarak gerçekleştirdiği bir eğitim metodu olan Uzaktan Online  Eğitim’de, eğitmen farklı bir mekanda ders verirken, öğrenciler isterlerse evlerinden, internetin olduğu farklı bir mekandan , farklı il ve ülkelerden eğitime katılabilmektedir. Öğrenciler, bilgisayar, tablet veya akıllı telefon  sayesinde  internet bağlantısının  olduğu her yerde  online eğitim  alabilmektedir. Gerçek bir sınıftan farkı olmayan online dersliklerde  parmak kaldırıp, soru sorup, derse katılabilmektedir

İnternette  sunulan online ders gerçek zamanlı ya da önceden hazırlanmış videolardan, ders notlarından, e-ders kitaplarından ve interaktif tartışma gruplarından oluşmaktadır. Ev ödevi verilmekte, sınav yapılmakta  ve seçilmiş branşın özelliğine göre değişiklik gösteren işbirliğine dayalı projeler hayata geçirilmektedir. Dersleri tamamlayıp sınavlarda başarılı olanlara  piyasada  kabul gören diploma veya sertifikalar verilmektedir. Son 20 yıl içinde gerçekleştirilen araştırmalar online interaktif öğrenmenin öğrenciler açısından  yararlı olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır.

Endüstri 4.0 veya diğer adıyla 4. Sanayi Devrimi koşullarında öğrencilerin karşılarına çıkacak her türlü problemin üstesinden gelebilmelerini sağlayacak bir eğitim sistemi gerekmektedir. Bu nedenle çocuklarımızı bugün var olmayan  ancak gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleklere ve çalışma yöntemlerine adapte olabilecek şekilde yetiştirmemiz gerekmektedir.

İnternet ortamında büyük kısmı online eğitim veren, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak,  dünya çapında kabul görmüş eğitim siteleri bulunmaktadır.Bunlar;

1-Coursera  ( https://www.coursera.org )

Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri profesörü Andrew NG ve Daphne Koller tarafından kurulmuş, ücretsiz çevrimiçi eğitim veren bir sosyal girişimdir. Mühendislik, beşeri bilimler, tıp, biyoloji, sosyal bilimler, matematik, fizik, işletme, hukuk ve daha birçok alanda hizmet vermektedir.

2- edX ( https://www.edx.org/ )

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi tarafından 2012’de kurulmuştur. 2013’te tüm platformu açık kaynak haline getirilmiştir. İnternet sitesinde 70 kürsü, şirket ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar  ders vermektedir. 2016’da 7 milyon öğrenci, 700’ün üzerinde ders almıştır.

3-Udemy ( https://www.udemy.com/ )

2010’da kurulduğu günden bu yana dil öğrenmekten yemek pişirmeye, felsefeden astrofiziğe, kişisel gelişimden şirketler için doğru kaynakları bulmaya kadar 2000’den fazla kursun verildiği online eğitim platformudur. Udemy’de  isteyen  kendi eğitim programını da oluşturabilmektedir. Sitede yayın yapmak isteyen herkes  hazırlayacağı video, sunum, makale ve blogları  Udemy’e  yükleyip sanal dünyadan öğrencilere ulaştırabilmektedir.  Udemy Amerika’da faaliyet gösteren bir Türk girişimidir.

4- Khan Academy (https://www.khanacademy.org/)

2006 yılında eğitimci Salman Khan tarafından “Herkes için her yerde birinci sınıf bedava eğitim” sloganıyla kurulan kâr amacı gütmeyen eğitim odaklı bir kuruluştur. Youtube videosu biçiminde mini dersler ve bu derslere eşlik eden interaktif alıştırmalar ve testler yayınlanmaktadır.  Organizasyonun ürettiği tüm materyal dünya çapında herkese bedelsiz olarak açıktır. Başlangıçta matematik dersleri verilmekte iken günümüzde  tıp, tarih, finans, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, bilgisayar bilimleri ve müzik gibi pek çok alanda ders verilmektedir.  Gönüllülerin desteği sayesinde Türkçe dersler de mevcuttur.

5- Brainly ( https://brainly.com/ )

İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin bir araya geldiği ücretsiz portal, gamefication metodu (sosyal oyun kuramı) ile öğrencilere ev ödevlerinde birbirlerine yardımcı olabilecekleri, tartışabilecekleri, iletişim kurabilecekleri keyif ve rekabet içerisinde geçen bir ortam sunmaktadır. Brainly'nin bir yıl önce Türkiye’de hizmete başlayan portalı ( https://eodev.com/)  mobil uygulamalarını da geliştirmesi ile kısa zamanda öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kabul görmüştür.

Önceki ve Sonraki Yazılar