Osman Hulusi Üzüm

Osman Hulusi Üzüm

Nerede Bu STK’lar…

Dernekler Daire Başkanlığı verilerine göre Türkiye’de 113695 adet, Kahramanmaraş’ta 1060 adet sadece dernek bulunmaktadır. Oda, sendika ve vakıflar bu verilere dahil değiller...

Öncelikle Sivil Toplum Kuruluşu (STK)  ne anlama geliyor, faaliyet alanları nelerdir kısaca tanımına bakalım isterseniz.

 Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Vakıfçılık kültürünün Osmanlıdan bize miras kaldığını ve bu toplumun mayasında yer aldığını ifade etmek isterim. Vakıfçılık derken gönüllü toplum yararına faaliyet gösteren yapılar ifade ediliyordu o dönemde bizde bu anlamda kullandık. Ama Osmanlıdaki vakıfçılıkla günümüzde ki arasında dağlar kadar fark var…

Hemen her alanda açılmış STK’lar var ama bunların faaliyetlerini hiçbirimiz bilmiyoruz.

Bilmem aktif faaliyet gösteren kaç tanedir. Ama birçoğunun sadece tabela derneği olduğundan eminim. Aksi takdirde ilimiz ya da ülkemizdeki birçok sosyal kültürel sorunlarda binlerce çalışma gerçekleşir devletle ortak projeler gerçekleşirdi.

Bazı İstanbul ve Ankara merkezli STK’lar var ki onlara da ben günümüzün sosyal medya STK’ları diyorum. Bolca isimlerini temsilciliklerini duyarız fotoğrafları, reklamları görürüz ama geniş kapsamlı ve uzun vadeli çarpan etki yaratacak büyük faaliyet gösterenleri çok nadir olarak bulunmakta.

Bazen bir yardım faaliyeti, bazen gençlik hevesi, toplumun sorunlarını duyurmak çözüm üretebilmek gibi büyük idealler doğrultusunda başlanıp sonrasında unutulan yüzlerce STK…

Bazılarının isimlerini çok duyarız ama yaptığı projeler, faaliyetlerle değil gerçekleştirmiş olduğu makam ziyaretleriyle bunların topluma fayda sağlamaktan ziyade asıl amacı  il protokolünde yer edinebilmek, tanınmış kişilere yakınlık, makam ziyaretleri ve siyasi kariyer için basamak olarak kullanmak vs vs birçok nedenlerle kurulan ismi, sayısı, belirli kitlesi olan STK’lar var…

Sivil Toplum Kuruluşları Modern toplum oluşumunun en büyük örneği diyebiliriz. Bizlerde  sanırım sayısal çoğunluk olarak iyi bir konumdayız.

Aslında uluslar arası kuruluşlar açısından STK’ların önemi büyüktür. Birçok kuruluş STK kimliğine sahip yapılara hibe destekleri, proje ortaklığı, kültürel sosyal ve sportif gibi birçok alanda çalışma yapma  imkanı sunuyor. Ama  maalesef bunların birçoğundan STK yöneticilerinin haberi dahi yok.

Örneğin devletimizin STK kimliğine sahip olanlara gerçekleştireceği projeler için verdiği destekleri bilen kaç kişi vardır ?

Doğrusu çok ta önemli değil biz işin kolayını tercih ederiz. Örneğin yerel belediye, işadamları vs gibi alternatif ve resmi prosedür sıkıntısı yaşanmayacak destek bulmamız kolaydır. Birçok kuruluşun da izlemiş olduğu yol bu sanırım…

Üzülerek ifade ediyorum bu kadar çok STK olmasına rağmen topluma katkı sağlayacak birçok çalışmaların gerçekleşmiyor olması, her çalışmanın devletten bekleniyor olması bu kuruluşların genelde şahsi menfaatler doğrultusunda kullanılması ne bileyim toplumsal açıdan bakınca ipe un sermek gibi geliyor.

Gelin bu yanlışları bırakalım. Gelin birlik olalım.

Birlik dediysem bir basın açıklaması yada toplu açılışa katılmak için anlamayın.

Bu ülkenin gençlerine sahip çıkalım, kültürümüze sahip çıkalım, doğamıza çevremize sahip çıkalım, ihtiyaç sahiplerine, mağdurlara, yetimlere, canlılara sahip çıkalım.

Makam ziyaretleriyle değil gerçekleştirilen projelerle basında yer alalım.

Her çalışmayı devletten beklemeyelim. Devlete yük değil, dayanak olalım.

Biz birlik olursak yerelde birçok sorun ve ihtiyacın giderilmesini sağlarız.

Biz birlik olursak iyiliğin ve umudun öncüsü oluruz.

 

Konu hassas ve uzun biz sorunları konuşmaktansa çözüm üretmek zorundayız bu yüzden tüm STK yöneticilerimize çağrım BİRLİK olun ve somut çalışmalar gerçekleştirelim…

Gençliğe Sesleniyorum !

Bugün yanlışları düzeltmek için adım atmazsak yarın  o yanlışlar içerisinde yer alırız.

Ve Yarınlar bugün yanlış yapanların değil biz gençlerindir.

O yüzden Gençler Değişim Bizimle Başlayacak….

Selam ve Dua ile

Önceki ve Sonraki Yazılar