Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

Müslümanın Bir Başucu Kitabı:“Hâcegân Sultanları”

 Ali Yurtgezen hocanın Semerkand dergisinde  “Altın Silsile” başlığı altında seri olarak yayınlanan yazıları “Hâcegân Sultanları”  adıyla Semerkand Yayınları tarafından kitaplaştırıldı.

Her Müslümanın başucu kitabı olarak okuması elzem olan bu kitabın sarahat, selaset ihtiva eden akıcı, sarih bir üslûbu vardır. Her cümle kendi başına “hendesî bir disiplin içerisinde” mevzu ile ilgili zengin bilgiler ihtiva etmektedir. Tavsif etmek haddim değil, fakat söylemeden geçemeyeceğim. Kitapta başından sonuna kadar bu kaidelere uymayan gereksiz boş ifade yok. Yazılar ifade bakımından hem “kütük”, hem “nakış” sahibidir.                                                                                                           Kitap, Resûlullah Efendimiz (s.a.v)’le Hz. Ebû Bekir’in (r.a) mübarek şahsiyetlerini anlatarak başlıyor, Abdulkadir-i Geylânî (k.s) ile devam ediyor. Şah-ı Nakşibend Muhammed BahâeddinBuhârî (k.s) ile Horasan bölgesinde yeşerip Anadolu’da Müslüman devlet ve millet temellerine İslâm’ın değerlerini katan “Hâcegân Sultanları”, Abdülhâlik-i Gucdüvânî (k.s), İmâm-ı Rabbânî (k.s), Mevlânâ Halid-i Bağdâdî (k.s), SeyyidAbdülhâkim el-Hüseynî (k.s) ve Seyyid Muhammed Raşid el-Hüseynî’ye (k.s.) kadar “Altın Silsile”nin içinde yer alan mürşid ve veli şahsiyetlerin dinimize hizmetlerini kalbimize işliyor bu kıymetli kitap.

BAŞUCUMDA DURAN KİTAP

Kitabın gaye ve istikâmetini arka kapak yazısından tanımak daha güzel, daha açıklayıcı:

     “Dosdoğru yolun kılavuzlarını, hem bu yolda yürüme kararlılığımızı güçlendirmek, hem onları hayırla, minnetle, şükranla yâdetmek, hem kimlere tekmil verdiğimizi bilmek için bir kere daha tanıyalım. Nakşibendi tarikatının zikir usullerinden olan hatme-i hâcegân’da isimleri zikredilen sadât-ı kiram efendilerimizi öğrenip bereketlenmek isteyenlere…”

Müslüman millet değerlerinin temellerini oluşturanlar kitapta anlatılan mübarek şahsiyetlerdir. Milleti millet yapan bu mübarek insanlardır. Bin yıldır milletin mayasında “HâcegânSultanları”nın tasavvufla derinleştirilmiş İslâm mayası vardır. Tasavvuf anlayışının zengin ve derin terbiye metodlarıyla  insanları “beşeriyetinden” kurtarıp mü’min yapan ulvî yolun sultanlarının Asya’dan Anadolu’ya ve Balkanlara kadar millet-i beyzaya mensup Allah’ın (c.c.) her kulunun Müslümanlaşmasında emekleri vardır, tarikatlarının terbiye ve tâlim usulleri vardır.                                                                                                              

      Erbabı bilir, “Hâcegân”, hâceler, şeyhler, mürşidler ve hocalar demektir. Hâce’nin sözlük mânası: Efendi, muteber kimse, hoca, müderris, âlim, molla, muallimdir. Hâcegân, Hace'nin çoğuludur ve halk arasında hoca şeklinde kullanılmıştır.                                                                                                                     

      “Hâcegân Sultanları” millet-i beyza’nın din büyükleridir, İnsanları, hz.insan yapan kalp ve iman kahramanlarıdır.  Ham insanları kemalât mertebesine yükselten onların ilim, irfan ve terbiye gelenekleridir. Tasavvuf terbiyesi ile sevdirerek, kolaylaştırarak gönüllere Kûr’ân’ı Kerîm’in emirlerini yerleştirdiler. Din-i mübinin vecibelerini asırlardır yayarak ham ervahları Müslümanca adam yapanlar bu İslâm kahramanlarıydı. Ulusalcı Cumhuriyet, millet yapıcılarını ve büyüklerini bize bilerek yanlış öğretmiş.

     “ALTIN SİLSİLE” MİLLÎ EĞİTİM KİTAPLARINDA YOKTUR

      Efendimiz (s.a.v)’le başlayan “Altın Silsile”yi vesayetçi-pozitivist Cumhuriyet rejiminin resmî tarih ve “din kültürü ” kitaplarından öğrenmedi nesiller. Resmî rejimin ekseninde olmayan kitaplardan öğrendi. Bu mübarek şahsiyetlerin hayatlarına ve İslâm’a hizmetlerine doksan yıldır lise ve üniversite dahil hiçbir resmî İslâm tarihi kitaplarında yer verilmedi.

      Kitap hakkında düşüncelerini yazan Enver Çapar gönlüme düşenleri yazmış: “(Dünyada garip bir yolcu gibi ol) bu Hadis-i şerif  esasında bize nasıl yaşamamız gerektiğini kısaca özetliyor. Dünyaya geldik ve gidiyoruz. Bir yolculuk halindeyiz. Her zaman bir yoldan bahsedilir. Yola çıkmak, yolda olmak, yol almak…  İki kapılı handa biraz mola verip yola devam etmek. Yol, iz bilmiyorsanız yolu iyi bilen birinin peşinden gitmelisiniz. İki yol var. Biri dosdoğru bir yol, diğerinin sonu uçurum. Şeytan, huzurdan kovulunca mühlet istemişti. İnsanları doğru yoldan çıkarmak için. Yolda olmak dikkat gerektirir, kılavuzunuzu iyi seçmelisiniz. Son peygamberin önderliğinde yol alan, hatme-i haceganda isimleri geçen, Abdulkadir Geylani ‘den (ks.) Seyyid Muhammed Raşit ‘e (ks.) on dokuz mübarek zatın hayatının anlatıldığı bir kitap olan Ali Yurtgezen hocanın Semerkand dergisindeki yazılarından oluşuyor.”

      Hâsıl-ı kelâm;Ali Yurtgezen hocanın Ahmet Nafiz Yaşar müstearıyla yazdığı “Sonsuzluk Kervanı Peşinizde Ben” (Semerkand dergisi, sayfa 23, nisan 2010, sayı 136)yazısından naklettiği İslâmî derûnumuza hitap eden bu vakarlı kitabın “Takdim” yazısındaki şu satırlar ahrete kadar “Hâcegân Sultanları” nın her Müslümana kılavuz olan yol haritasını anlatmaktadır:

      “…Ahiret saadetini gölgeleyecek bir sapma, bir kötü âkıbet tehlikesi hep başının üzerindedir.  Öyleyse sürçtüğünde tutup kaldıracak, şaşırdığında istikametini düzeltecek vesileler lazımdır insana. Bu vesileler ona kim olduğu, nereden gelip nereye gittiği sürekli hatırlatılmalıdır.  Ancak Kur’an ve Sünnet ışığında yol alabileceği, istikamet sahibi velilerin ayak izlerini takip etmekle yoldan çıkmayacağı tembihlenmelidir. Tasavvuf büyükleri işte bu hatırlatma ve tembihin devamlılığı için, yine âyet ve hadislerden hareketle değişik zikir usulleri öğretmiş bağlılarına. ‘Hatm-i Hâcegân’ dediğimiz halka bunlardan biri. (…) Nitekim Hâcegân silsilesinin sertâcıAbdülhâlik-ı Gucdüvanî hazretleriyle (kuddisesırruhû) başlayıp bugüne kadar gelen hatm-i hâcegân usulü, Nakşibendiyye hâtimesinde, sonunda yapılan r zikirdir.”

       Dahası var;  adı geçen yazısında “Bir Yürüyüş Tâlimi” ara başlığı ile “Hatme-i Hâcegân”ıtârif eder: “Hatme-i Hâcegân, sırat-ı müstakimi sadece tarif etmekle yetinmeyip, aynı zamanda yürüyerek nasıl yol alınacağını gösteren bir peygamberi takip gayretidir. Yolu O'nun gibi, O'nun uyguladığı usul ve erkanla tutmanın talimidir. Denkleri bağlar gibi kapılar örtülür, yalnızca daha önceden yol hazırlığını yapmış olanlar diz dize halkalanır sonsuzluk kervanının son katarında. ‘Estağfirullah’, yolculuğun başlama komutudur. Yürüyüşümüzü zorlaştıracak, hızımızı kesecek bütün ağırlıklar yine ‘estağfirullah’ komutuyla terk edilir, Masıvaya dalmamak, şeytanın çağırdığı yollara sapmamak için gözler kapatılır; kalp gözü, kılavuz silsilesinin son halkasında. bu kafilenin rehberinde odaklanır. Nihayet sılaya giden yolun kapısı ‘Fatiha’ ile açılır ve yürüyüş başlar.”

KİTABIN MÜNDERECATINI KISA BİR OKUYUŞ

  -Dosdoğru Yolun Önderi: Rahmet Peygamberi (s.a.v) / Risaletinden Önce de Örnekti.                                                                                                                           

   -Hz. Ebû Bekir (r.a): Güzel Dost

   -Abdulkadir-i Geylânî (k.s): Aşk ile Geldi, Kemal ile Gitti

   -Muhammed BahâeddinBuhârî (k.s): Şah-ı Nakşibend

   -Seyyid Emir Külâl (k.s.) : Hem Zâhirin, Hem Bâtının Pevlivanı

   -Hâce Muhammed Baba Semmâsî (k.s): Er Kokusu, Gül Kokusu

   -Hâce Azîzân Ali Râmitenî (k.s): Hizmeti Minnet Bilen Şeyh

   -Hâce Mahmud-ı İncirfağnevî (k.s) : Gönüller Mimarı

   -Ârif-i Rîvgerî (k.s.): Âriflerin Önderi

   -Abdulhâlik-ı Gucdüvânî (k.s): Hızırdan Ders Alan Veli

   -İmâm-ı Rabbânî (k.s): İkinci Binyılın Yenileyicisi

   -Mevlânâ Halid-i Bağdâdî (k.s): İzleri Tazeleyen Kılavuz

   -Seyyid Abdullah-ı Şemdinî (k.s) : Yolda Bir Kutlu Köprü

   -SeyyidTâhâ-yıHakkârî (k.s) : İrşad Kutbu

   -SeyyidSıbgatullahArvâsî (k.s) : Gavs-ı Hizânî

   -Abdurrahman Tâhî (k.s) : Sadıklardan Bir Mürşid

   -Şeyh FethullahVerkânisî (k.s) : Edep Şahı

   -Muhammed Diyâüddin (k.s) : Seferberlik Gazisi Bir Veli

   -Ahmet Haznevî (k.s) : Şah-ı Hazne

   -SeyyidAbdülhakim el-Hüseynî (k.s) : Gavs-ı Bilvânisî

   -Seyyid Muhammed Raşid el-Hüseynî (k.s) : Seyda

--------------------------------------------- --------------------  

Ali YURTGEZEN:1955 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta tahsilini burada tamamlamasının ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 1979’da mezun oldu. Çeşitli liselerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında emekliye ayrıldı. Talebelik yıllarında başladığı yazı çalışmalarını hâlen Semerkand dergisinde sürdürmektedir. Ali Yurtgezen hocanın DîvanEdebiyatı’ından seçilmiş tasavvufî beyitlerin şerhlerinden oluşan, yine Semerkand Yayınevi tarafından basılacak olan “Evin Mahremi Olmak” adlı kitabı da “Hâcegân Sultanları” gibi İslâm derûnumuza hitap eden kıymetli bir eserdir.

-----------------------------------------------------

NOT: “Hâcegân Sultanları” adlı muhterem kitabın kitap zarfına girmeden, yani yayıncının eline ulaşmadan önceki ilk emekçisi KSÜ Öğrt. Gör. İsmail Göktürk’tür. Yazıları önce CD’ye topladı, ardından tek tek çıktısını alarak ciltlettirip Ali Hocam’a tashih için teslim etti. Yazılardan bir cilt de bu fakire yaptırdı. Sonra bu ciltli hâlini okumak nasip oldu. Semerkand Yayınları’ndan çıkan kitapla yanyana durur, başucumdan hiç kalkmaz.

Önceki ve Sonraki Yazılar