Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Molotof Rezaleti Ve Polisimizin Acziyeti

 

Kaç senelik zulümdür inanın kimse bilmiyor.Bir onsekiz yaş sahtekarlığı yüzünden koca koca adamlar ellerinde Molotof bombası kaç tane araba, kaç tane ev ve can yaktılar inanın hiç kimse bilmiyor. Bu manzara aziz devletimize hiç yakışmayan bir manzara halini almış olduğu halde hükümet eden devletlilerimiz meşale alayımı zan ediyorlar da buna kesin bir tedbir düşünmüyorlar.

Artık adam yakmak basit kaçtığından gözümüzün önünde okullarımız ve bütün iktisadı araçlarımız ve geleceğimiz bu şereften yoksun, ardan ve her türlü maneviyattan yoksun çocuklar ( hükümet onsekiz yaşının seçilme yaşı olmasını anlatırken onaltı yaşında oy kullanılan yerleri misal gösteriyordu.) denilen afv edersiniz akıl baliğ olalı nerede ise beş sene olan koca koca adamların yaktığı yerleri sayamaz olduk. Bölücülük başta olmak üzere,  her türlü siyasi ve adi suçları işlemek isteyen mihraklar bizim bu sabit fikirli on sekiz yaş meselemizden  sonuna kadar faydalanmaktadırlar.

Seçilme yaşı onsekize indirilmeli fakat muhakkak seçme yaşı da onaltı olmalıdır.  Bu kararlar ile de suç işlemede büyük insan muamelesi görecek yaş ta en kısa zamanda onüç bitip on dört yaştan gün aldığında başlamalıdır. O zaman on dörtün altında olanlara çocuk diyebilirsiniz. On dört yaşındaki insanda çocuk sayılmaz fakat bunu hazmetmek onsekiz yaşına üç gün kalan dağ gibi delikanlıları çocuk saymaktan daha çok zorumuza gitmez.

Meselenin Molotof ile ilgili diğer bir yönü de ceza meselesidir. Bazı mahkemeler sonu ölümle ve ağır yaralama ile biten hadiselerde misal teşkil edecek cezalar tatbik ettiler. Fakat bu yeterli olmadı ki son zamanlarda eline molotof  alan terörist çırakları her türlü hadiseyi işlemeğe devam etmektedir. Bundan bir hafta önce Kanada devlet mahkemesinin aldığı çok güzel bir karardan diğer yazımda birkaç kelime ile bahs etmiştim. Kanada mahkemeleri yüzene maske takarak ortalığı savaş alanına çeviren ve millete hayatı zehir eden tiplere ister ise hiçbir hadisede hiç kimseye zarar vermesinler sadece yüzene maske takmaktan dolayı on yıl hapis verilmesini kesin olarak hükme bağlamıştır. Aynı devletin bizdeki misali olan geri zekalı fakat aklı devletine ve milletine zarar vermeğe geldimi akıllı kesilen zevatı ise bu işe karşı çıkarak yüzüne oyun için maske takan çocukları da on yıl hapse mahkum edecekmisiniz diye sormuştur. Kanada hükümeti çocuklar ile yüzüne maske takan anarşistleri bu millet sizden daha iyi bilir diyerek işin ciddiyetine vurgu yapmıştır

Aziz Türk milleti yüzene maske takarak polise ve her türlü varlığımıza tecavüz eden bu arsız güruha karşı ciddi tedbirlerin alınmasını hükümetimizden beklemektedir. Kendisini yakanlara karşı sadece biber gazı sıkma hakkı bulunan bir polisle bu hadiselerin önlenmesinin mümkün olmadığını herkes görüyor fakat polisimizi acziyet içerisine sokanlar körmü dememek mümkün değildir. En kısa zamanda bu rezilliklere bir son verecek kararları hükümetimizden bekliyoruz. Vesselam

Önceki ve Sonraki Yazılar