MİRAÇ KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN

Miracın Hicret'ten bir yıl veya 16 ay önce Recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır.

Rivayete göre, Hz. Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Burak'ı Beytül Makdis'in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz. Muhammed, eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiştir. Oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiştir. Orada Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur.

Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmıştır. Oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Hadislere göre, Hz. Muhammed, bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Hz. Âdem, Hz. Yusuf, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim peygamberleri görmüştür.

Yedinci kat gökten sonra Sidret'ül Münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidret'ül Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüştür.

Zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti.

Hz. Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiştir. Miraç'tan sonra, bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir.

Hadis kaynaklarına göre, Miraç'tan önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Hz. Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

Şirk koşmayan herkesin Cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

Miraçta, Hz. Muhammed’in eriştiği son durak Sidret'ül münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer. İnanca göre, bundan sonraki âleme geçebilmek yeryüzündeki varlıklar için mümkün değildir.

Günümüz Kültüründe Miraç

Miracın gerçekleştiğine inanılan gece "Miraç Kandili" olarak kutlanır. Bu geceyle ilgili dini konuşmalar ve kutlamalar yapılır. Dua ve tesbihat yapılır. Yasin okunur.

İnanca göre, Hz. Muhammed, Miraç’ta kendisine sunulan şarap, bal ve süt dolu üç bardaktan süt bardağını tercih ederek sütü içmiştir.

Bu sebeple, Anadolu'da çoğu yerde bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir. Bazı yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtılır.

Konya'da, bu geceye “Süt Gecesi” de denilmektedir.

mirac.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar