Milli Aşireti Ve Lideri

Türkiye’nin en büyük aşiretlerinden biri olan Milli Aşireti, Kürtlerin Kurmançi grubuna mensuptur.

Sosyolog Ziya Gökalp, Kurmançilerin üç kısma ayrıldığını ve bunlar içerisinde Silîvîlerin Mil ve Zil olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtmiştir.

Sözlü kaynaklara göre, Mil ve Zil, iki kardeştir.

Mil’e ve Zil’e mensup anlamında Milli ve Zilli olarak isimlendirildikleri Osmanlı Devleti kaynaklarına geçmiştir.

Milli Aşireti, II. Meşrutiyet Dönemi’nde, Balkan Savaşları’na üç alay göndererek, hükümete bağlı olduğunu göstermiştir.

Ayrıca, Kurtuluş Savaşı’nda, Kuva-yi Milliye’ye destek vermiştir.

İngilizlerin kendisini Kürt Kralı yapma fikrine karşı çıkan Milli Aşireti Lideri, devlete bağlı kalacağını belirtmiş ve 1919 yılında, Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır.

Hamidiye Alayları’na bağlı Milli Aşireti mensuplarından oluşan IV. Tümeni Kafkas Cephesi’ne göndermiştir.

Ne var ki; 1 Haziran 1920 tarihinde, bağımsız ülke kurma fikri, Milli Aşireti Lideri ve kardeşi Mehmet Ağa arasında büyük bir ilgi uyandırmış ve Milli Aşiret Ayaklanması’nı başlatmıştır. Gerçi, bu isyan, hükümet tarafından bastırılmıştır.

Milli Aşireti, Cumhuriyet’in ilanından sonra bölgedeki en büyük isyanı gerçekleştiren Şeyh Said’e bağlı Azadi Örgütü’ne destek vermiştir.

Fransızlar, Urfa’yı işgal edince, bunu fırsat bilen Milli Aşireti, yeni kurulan TBMM’ye karşı isyan başlatmıştır. Gerçi, bu isyan, Viranşehir’de bastırılmıştır.

Milli Aşireti Dağılıyor

Milli Aşireti, Cumhuriyet’in ilanından sonra dağılmıştır. Bazı bölgelerde ise, insanlar herhangi bir ağaya bağlı olmasalar da kendilerinin Milli Aşireti mensubu olduklarını belirtmektedirler.

Milli Aşireti mensuplarının Türkiye’de ve yurtdışında, başta Almanya olmak üzere, Suriye, İran, Irak, Ermenistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’da yaşadıkları bilinmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar