Jülide DEMİRTAŞ

Jülide DEMİRTAŞ

Millet Olma Yolunda Biriz

Ulus, millet ve milliyetçilik kavramları birbirine yakındır. Nedir ulus ? Nedir millet? Nedir devlet ?

Ulus yani millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluktur.

Bir topluluğun ulus olarak adlandırılması için ;

-Ortak dilin konuşulması

-Tarihsel geçmişe sahip olması

-Şimdi birlikte yaşayan insan topluluğunun gelecek için de bir arada olma inancı olması gerekir.

-Topluluktaki bireylerin birlik ve beraberlik içinde, ortak duyguları paylaşması

-Kültürel ortaklık bulunması gerekir.

Milletlerin Oluşumuna dair iki tez vardır.

1-Özcü Yaklaşım: Toplumsal tarihin doğal ürünü olan birimlerdir. Bu temelini kan bağı, dil, din, ortak tarih gibi kültürel elementler oluşturur. Bu kimlikler birey ve topluluğa doğuştan verilmiştir. Birey ve topluluk tarafından reddedilmeleri çok zordur. Bu özellikler milliyetçilik oluşmasını sağlayarak milletin harekete geçmesine ve kendi devletini kurmasına neden olur.

2-İnşaacı Yaklaşım: Tarihsel sürece göre daha geç dönemde ortaya çıkmış olgudur. Ayrıca kapitalizmin ortaya çıkışı, sömürgecilik, modern devletin yapılanması ile yakından ilgilidir. Milletin oluşumu insan toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir olgu değildir. Her şeyden önce bir milletin oluşumundan önce bir milliyetçilik akımının ortaya çıkması gerekir.

***

Atatürk’ün millet anlayışına göre ”Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk Halkına Türk Milleti denir.”

Atatürk’ün millet oluşumunda;

-siyasi varlıkta birlik

-dil birliği

-yurt birliği

-ırk ve menşe birliği

-tarihi karabet

-ahlaki karabet

Ve Atatürk’e göre her millete uyabilecek bir tarif şudur :

-Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan

-Beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan

-Ve sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birlemesinden vücuda gelen cemiyete MİLLET namı verilir.

***

Milletteki bireyler birleşince yani üyesi olduğumuz ulusun varlığını sürdürmesi ve ilerlemesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya ve bu çalışmanın bilincini sonraki kuşaklara aktarmaya MİLLİYETÇİLİK denir. Diğer adı NASYONALİZM ‘dir. Esas olan ırk değil kültürdür.

-Her milletin bağımsız olup kendi devletini kurmasıdır.

-Her milletin kendini yönetmesi ve egemenliğin millete ait olmasıdır.

-Her milletin kendi dilini, yurdunu, tarihini, sanatını ve kültürünü yansıtmasıdır.

*”Ne Mutlu Türküm Diyene “ sözü Atatürk milliyetçiliğini en güzel şekilde açıklar.

Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay dildir. Türk dili Türk Milletinin kalbidir.

***

Milletçe hazırlandığımız yakın bir tarihte yapılacak olan refarandum var. Burada milletimiz ve geleceğimiz için oy kullanmamız gerekiyor. Her bireyin kendi düşünce ve değer yargıları çerçevesinde oluşturduğu kararı belge ile sandıkta ispat etmesi gerekiyor. Yapılan reklamlar, birbirini ikna etme çalışmaları, yapılanları eleştirme, yapılanları doğru bulma, güçlü ve güçsüz propaganda çalışmaları son hızla devam ederken bazı kesim ve bireylerde rengini belli etmeye başladı. Kararı halk verecek.

Ülkemizin bekası için iyi olanın yanında yer almak, kararımızı verirken neden kabul ettiğimizi, neden kabul etmediğimizin bilinci ile hareket ederken vicdan rahat olmalıdır. Millet olarak yaşadığımız toprakların kıymetini bilmek, birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Ayrılır veya ayrıştırmalara gidersek bu milletimiz için ,geleceğimiz için bir engel olur.

Biz tarih boyunca öğrendik ki “Türk’e Türk’ten başka dost yok.” Acı ama gerçek olan da bu. Şanlı tarihimizi yazarken bu toprakları bize emanet etti. Emaneti bizde çocuklarımıza emanet edeceğiz.

Seçimin ülkemin ve milletimin refahı ve mutluluğu için hayırlara vesile olmasını diliyor ,  bir başka Türkiye olmadığını hatırlatıyorum.

Esen kalın…

Önceki ve Sonraki Yazılar