Mesut Bilginer’le “ Teknokent ” Üzerine

Şehrimize, Bakanlar Kurulu Kararı ile “ Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi “ kurulmasına izin verilmiş ve 4 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de de yayınlanmıştı.

Bu tarihten itibaren Üniversitemiz tarafından anonim şirket statüsünde bir Teknokent kurulması için Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi ve ilimizdeki Teknolojiye açık şirketlerle ilimize Teknokent kazandırılması hususunda görüşmeler yapıldı.

Neticede 10.04.2012 tarihinde, ülkemizin 42.Teknokent’i olarak “Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.”nin kuruluşu tamamlanarak faaliyete geçti.

Kurucu ortakları; Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi, K.Maraş Tic. Ve San. Odası. Kahramanmaraş Belediyesi, İl Özel İdare Müdürlüğü, K.Maraş Organize  Sanayi Bölgesi. Kipaş Mensucat  A.Ş., İskur A.Ş., Matesa A.Ş., Yaşar Dondurma A.Ş., Arsan A.Ş., Gemciler Güven Metal A.Ş., K.Maraş Kağıt Sanayi A.Ş., Arma Metal Ltd. Şti., Mem Tekstil A.Ş., Arıkan Mensucat A.Ş., Türkoğlu OSB, Elbistan Tic. Ve  San. Odası ile Mim Bilgisayar Telekominikasyon Ltd Şti .

Genel Müdür olarak; Mesut Bilginer atandı.

Mesut Bilginer, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak K.Maraş SMMM Odası mensubudur. Uzun müddet şehrimizin önde gelen büyük firmalarında yönetici olarak görev yapmıştır. 1996 yılından beri KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde meslek dersleri öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Teknokent’in kurulması için birkaç yıldır devam eden fizibilite ve kuruluş işlemlerini sonuçlandırmak üzere kurucu Genel Müdür olarak atanmıştır. Kendisinin bu göreve atanmasını olumlu bir karar olarak görüyoruz.

Teknokent’in bölgemize katkılarını, amacını, faaliyet konularını, girişimcilerimizden beklentilerini ve Teknokent hakkındaki tüm merak ettiklerimizi, Genel Müdür Mesut BİLGİNER’e sorduk. Aşağıda aktarmak istedik.

AMACIMIZ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETMEK VE İHRAÇ ETMEKTİR.

“Ülkemizin, dünyanın 17. büyük ülkesi olduğu ifade edilir. Dikkat edilirse sosyo-ekonomik kalkınma düzeyi bizden daha yüksek olan ülkeler,  ya petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip veya büyük silah ihracatçısı ya da yüksek teknolojiyi üreten ve ihraç eden ülkelerdir. Biz, petrol ve doğalgazda ithalatçıyız; silah ihracatçısı da değiliz.

O halde ülke olarak dünyanın ilk on ülkesinden biri olabilmemiz için milli gelirden AR-GE’ye ayrılan payın artırılması, patent, lisans ve yazılım alanlarında gelişme kaydedilmesi, uluslar arası rekabette markalar oluşturulması kısaca her alanda yüksek teknolojinin üretilmesi ve ihraç edilmesi gerekir.

Şöyle basit bir soruya cevap arayalım. Diyelim ki  yurt dışından bir TIR dolusu teknolojik ürün (makine, cihaz vs.) aldığımızda 100.000,- Euro ödedik. Bu tutarı,  ihracat yoluyla geri alabilmemiz için söz konusu makine ile ürettiğimiz kaç TIR dolusu malı ihraç etmemiz gerekir? Demek ki önem vermemiz gereken konu, katma değeri yüksek ürünler üretmek ve ihraç etmektir.

Bunun sağlanması için 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla,  Üniversitelere özel sektörle ortak Anonim Şirket kurarak az önce bahsedilen amaca uygun çalışmalar yapılmasına imkan tanınmıştır.

Teknokent veya diğer adıyla teknoparkların kuruluş amacı budur. Yani, Teknokent kavramının temelinde, bilgi, işgücü ve sermaye işbirliğinin sağlanması yatmaktadır. Teknolojinin üretilmesi ve ticarileştirilmesi için üniversiteler ile sanayi arasında, kurumsallaşmış bir işbirliğinin sağlanması şarttır. Bu sistemi tam olarak uygulayabilirsek bölgemiz ve ülkemiz için kalkınmamıza olumlu katkı sağlayacaktır.”

ÜNİVERSİTELER TEKNOLOJİK ALT YAPIYI SAĞLAR

“Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek.

Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetini düşürmek. Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek. Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım imkanları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak, yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamaktır.”

TEKNOKENT’TE FAALİYET GÖSTERENLERE VERGİ MUAFİYETİ VARDIR

“Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. olarak iş adamlarından, bilim adamlarından, girişimcilerden ve araştırmacılardan Teknokent çatısı altında şirket kurmalarını veya kurulacak şirketlere ortak olmalarını bu kapsamda faaliyet göstermelerini kısaca Kahramanmaraş Teknokent’e katılmalarını bekliyoruz.

Teknokent’lerde amaca uygun faaliyet gösterilmesi halinde 2023 yılına kadar elde edilecek kazançlar kurumlar ve gelir vergisinden müstesnadır. Örneğin 100.000,-TL kâr eden bir firma yaklaşık 20.000,- TL vergi öder. Ama aynı kâr Teknokent’te elde edilirse vergi istisnası devreye girer. Teknokent’te faaliyet göstermek isteyen firmalar www.teknokent.ksu.edu.tr adresinden başvuruda bulunabilirler. Kiralık ofislerimiz girişimcileri bekliyor. Gelin ortak çalışmalar yapalım.”

Teknokent Genel Müdürü Mesut Bilginer’e açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak Teknokent’in şehrimiz kalkınmasında olumlu yansımaları olacağı muhakkaktır. Kahramanmaraş’lı girişimcilerimizin Teknokent’ten istifade edecekleri çok şey olduğunu düşünüyoruz.

Selam ve sevgilerle.

Önceki ve Sonraki Yazılar