Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Abdulbaki GÜNIŞIĞI

MEŞRU ZEMİNDE SİYASET YAPAMAYANLARIN ZAVALLILIĞI

Ak partinin karşısında olan bütün siyasi partiler, bütün Hristiyan ve Yahudi vakıf ve derneklerin tamamı, onların yerli uşakları (burada isimlerini tek tek saymayacağım) aziz Türk milletinin verdiği oylar ile yenilgi üstüne yenilgi almıştır.

Türk milletinin, İslam aleminin açık ve gizli düşmanları, yer yer ayaklanmalar, her türlü terör ve tedhiş ve yıkıcı faaliyetler ile saldırmasına rağmen, görünürde düşman oldukları Ak parti ve onun kurucusu Tayyip beyin aziz Türk milletinden aldığı büyük destek karşısında yenilmişler ve bunun üzerine  saldırı şekillerini değiştirmişlerdir.

  Geçmişte neredeyse her yıl yapılan seçimlerin artık sadece ve sadece zamanı geldiğinde yapılacağını ve bunu değiştirecek bir çok çalışmaya imza atmalarına rağmen, hükümetin bu oyunlara gelmediğini gören İslam düşmanları, İslam’ın aziz hizmetkarı Türk milletine kalleşçe ve çeşitli kirli oyunlar ile saldırmaya başlamıştır.

Siyasi mücadelenin meydan muharebesi sayılan, umumi ve yerel seçimlerde Türk milletine boyun eğmek zorunda kalan şer odaklar, usul değiştirerek, arkadan vurma yollarını denemeye başlamışlardır.

Bu yolların bir kısmı, kurdukları art niyetli dernek, vakıf ve güya içtimai kuruluşlar ve bu günlerin moda ismi ile sosyal medya üzerinden, algı meydana getirmek için her fırsatı, bir iftiraya ve fitneye sebep olacak şekilde kullanmaya başlamışlardır.

Her şehit haberinde, bu gizli örgütlerin kışkırtması ile güya Türk milliyetçisi görünenlerinden, komünist ve bölücü bütün gizli ve açık örgütler, hani terör bitecek, analar ağlamayacaktı diye ortalığı velveleye vermeye çalışıyorlar. Aklı bir balık gibi olanlar bu iftiraya ve fitneye hemen atlıyorlar. Bunların bir kısmında 2.Abdulhamid han düşmanlarında olan körlük var, bir kısmı ise aziz Türk milletine dininden dolayı zaten düşman olanlar. Zan edersin ki terör hükümet gider ise bitecek ve tek sebebi bu hükümettir. Nerede ise iki yüz yıllık bir yıkım planından çocuklar haberdar olmayabilir, fakat kendisine Türk milliyetçiliği payesini layık görenlerin haline ne demeli.

 Eskiden beri ülkü ocak çıkışlı ve MHP de siyaset yapmış insanların bir kısmı, bu şer ittifak içinde yer almakta ve şehit haberlerini suiistimal etmede bunlar başı çekmektedir. Bu akılsız kişiler, kendisini Türk milliyetçisi zan etmekte ve Türk düşmanlarına hizmet ettiğinin farkında olmamaktadırlar. Bu yaptıkları ittihat ve terakki isimli, terakkiden bir damla haberleri olmayan ve her türlü Türk düşmanı ile ittifak kuranları hatırlatıyor. Onlar koca bir devleti milyonlarca Türkün kanı içinde kaybedip gittiler. Bunlar bu gün Ak parti ve onun mensuplarına düşmanlık edip, şehitlerin bu parti yüzünden olduğunu iddia eder iken bu fikri onlara salık verenlerin, 1970 lerden itibaren ülkü ocaklarına kayıtlı beş binden fazla ülküdaşımızın katilleri olduğunu unutmaktadırlar.

Tıpkı 2. Abdülhamid’e düşmanlık edeyim der iken kendi devletinin altını oyup, sonradan pişmanlık gözyaşı dökenler ve pişman olmaya fırsat bulamadan, dostu olduğunu zan ettikleri düşmanlarımız tarafından bertaraf edilenler gibi bu zevatta Türk milletinin düşmanları ile sırf iç siyasette yardımcı oluyorlar diye bir ve beraber olmaktan çekinmemektedir.

 Bunlar için ak parti gitsin, hükümet devrilsin de ister ise devlet yıkılsın, Türk milleti her türlü yokluk ve belanın içinde çırpınsın durumu geçerlidir. Düşmanlıkları mensubu oldukları milletin bekasını tehdit etse de, kör bir şekilde, aziz Türk milletinin düşmanları ile beraber olmaya, ortak bir siyaset yapmaya devam etmektedirler.

Yeni parti ve partiler kurmak isteyenler ve beraberindekiler, Türk siyasi tarihinden biraz haberdar olsalar, bu yaptıkları çalışmaların sadece Türk düşmanlarına yaradığını ve bizzat kendi altlarını oyduklarını bilirler idi. Türk milleti kurulan yüzlerce partiyi tarihin çöp sepetine atmıştır. Artık dinine söven fikir sahiplerinin bu meydanda söz hakkı kalmamıştır. En solundan, güya en dindarına kadar Türk milletinin seçimini beğenmeyenlerin kurduğu ittifak,  aynı çöp sepetinde yerini alacaktır. Olan milletin parasına ve zamanına olacak ve Türk devleti ve milleti kaybedecektir.

  Hayatın tabii akışında asla bir araya gelmesi mümkün olmayan insanların, sanki bu gün aralarında hiçbir fark kalmamış gibi davranmaları, sahte gülücükleri ve sahte ortaklıklarını aziz Türk milleti görüyor ve en kısa zamanda sandığa da gömecektir.

 Bu siyasi oluşumdan, çok fazla ümitleri olmadığından, sosyal medyada ve basın ve diğer halkla ilişkili her yolla, hükümete saldırmaya, onu itibarsızlaştırmaya çalışmaktadırlar. Bir belediye başkanı bir şahsın şikayetine maruz kalsa, mevzuu hemen bütün ak partinin suçu olur ve hükümet derhal istifa etmelidir demeye başlarlar. Dağda bir koyun ölse, müsebbibi hükümettir ve derhal siyasetten çekilmelidir. Dikkat ediniz, seçim yapılsın demekten vazgeçtiler, mümkünse siyasetten çekilen hükümet yerine onları getirmelidir veya zaten koyun akıllı halkın seçtiği hükümetin bir hükmü yoktur ve yerine kendileri seçimsiz gelmelidirler.

 Bu kafanın, Tayyip bey düşmanlığı ile beslendiği ap açık ortadadır. Fakat batı illerimizde Türk asıllı sol kişilerin, mensubu oldukları partilerinin dönüp dolaşıp bölücü terör ve onun yan kuruluşlarına hizmet ettiğini fark etmesi ile beraber oynanan oyunun ters döneceği de aşikardır.

Çeşitli partilerde üst siyaset yapan ve şimdi hem mhp ve hem de akp ye muhalif olan birileri, kuracakları partinin Türk milletinin değerlerine hizmet edeceğini söyleyerek nasıl bir körlük içinde kaldıklarını göstermiştir. Onlarca Belediye atlı okçuluk ve benzeri ismini unuttuğumuz ata sporlarına hizmet etmek için ellerinden geleni yaparlar iken, Türkün en büyük sporu güreşe hizmet ederler iken, Her yerde atalarımızdan miras ne kadar maddi ve manevi eserler var ise onları tamir ile hizmete açarlar iken, Türkistan da kazılar yapılıp Türk tarihine en büyük eserler kazandırılır iken, ister Türk olsun ister olmasın ister Müslüman olsun ister ise olmasın, bütün mazlumların yanında yer almak ve yaralarını sarmak için çalışılır iken, bu çalışmaları gavur dahi inkar edemez iken, onların görmemesi, içine düştükleri körlüğün ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.

 Tıpkı Kur’anda yüce yaratıcının haber verdiği gibi gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Çünkü görmek ve işitmek işlerine gelmiyor. Her dakika Türküm diyemedi, ne mutlu Türküm demedi diye ortalığı velveleye verenler, hayatlarında ata binip ellerine ok almamış ve bu hizmetlerin hiç birisinde olmamışlardır. Macaristanda yapılan ataları anma, Attila hanı anma ve turan kurultaylarına bu hükümetin ne kadar para harcadığından haberdar değillerdir.Ata binmeyi unutan bizlere tekrar atı hatırlatan bu hizmetleri görmeye dahi tahammülleri yoktur.

Ben hayatımda Angela Merkel’in durup durup ben Almanım dediğini hiç hatırlamıyorum. Onu bütün dünya biliyor. Yaptıkları işler ile kendilerini bütün dünya biliyor. Ancak elinden iş gelmeyenler kuru kuruya böbürlenir ve bir Türk dünyaya bedeldir gibi rüyalar görürler. Oysa Türkler eskiden bütün dünya bizim derler ve bunun gereğini yerine getirirler, dost ve düşman bize imrenir idi. Zavallılar kuru kuruya övünür ve bundan bir fayda umar. Oysa yiğitleri ve yiğitliği başkaları övmeli ve söylemelidir. Bu gün dost ve düşman Türkiye’yi konuşuyor ve mazlumlar gözleri yaşlı bize ümit ile bakıyorlar. Ceddimizin bize unutturulan kabirleri tamir ile ortaya çıkarılıp, asrın hâkimi hangi millet imiş tekrar hatırlıyoruz. El bize işte Türk demeli ve biz bunu hayatımız ile ortaya koymalıyız.

 Bu güruhun peşinden gittiği malum siyasilerin tek marifeti ise aziz Türk milletini ve devletini düşmanlarına şikayet etmektir. Bunların sicilleri bu hususlarda hayli kabarıktır. Bunların, yazarların şeyhi ünvanını  verdikleri cumhuriyet gazetesi spor yazarı Burhan Felek, tek altın madalya alma umudumuz olan güreşçilerimizi olimpiyat kuruluna bunlar profesyonel sporculardır diye şikayet etmiştir. Düşünün bir aklınız alacak mı acaba. Kendi milletinin üç kuruşla geçinen ve profesyonel sporcu  ne demektir bilmeyen güreşçilerinin şikayet edilmesini, aklınız bu ihaneti alabiliyor mu. Benim aklım alıyor, çünkü bu kişinin ve mensubu olduğu gazetenin tek derdi İslam düşmanlığıdır. Bu gazete batının ve Yahudi’nin Türkiye’deki eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

 Bu gün herkesin ağzındaki fetö isminin altını araştırırsan da, Hristiyan batı ve Yahudi uşakları çıkar. Bunlar bazı an Müslüman kılıklı, bazı an ise komünisttir. Fakat tamamının ortak düşmanı ise Müslüman Türk milletidir. Çünkü Türkler İslam âlemi denen varlığın başı ve aklı ve silahıdır. Bunu kâfir bizden daha iyi biliyor maalesef.

Şimdi bizde diyoruz ki. Türk milleti Allahın kendisine verdiği vazifeyi yapacaktır. Rabbim yardımcımızdır. Hepsi birleşse dahi Allahın dediği olur. Devlet beyin adanalı ağzı ile dediği gibi Alayınız gelse ne olur. Vesselam.

Önceki ve Sonraki Yazılar