MAYIN YASASI

1956 yılında başlayan mayınlama nedeniyle bölge toprakları hep nadasta. O nedenle inanılmaz verimli, bereketli. Ottowa Sözleşmesi nedeniyle yapılacak işlemler belli.İşte problem burada başlıyor. Nasıl yapalım nasıl edelim de bu topraklar mayından temizlensin ve bu toprakların bereketi, artı değeri insanımıza iş, aş olsun.Danıştay ın iptal ettiği Bakanlar Kurulu Kararı, yasa tasarısının görüşmelerinin zeminin teşkil etti diyebilirim.İptale konu kararla sadece Mardin ilimize yönelik ihale süreci, İl Milli Emlak Müdürlüğü yetkilendirilerek tanzim edilmişti yaklaşık iki yıl önce.Ortada dolaşan firma isimleri ve takipçileri deprem tesiri yaratmıştı belirli çevrelerde.En küçük ayrıntılarına kadar vakıf olduğumuz süreç, iptalle neticelendi ve mevcut "tasarı" gündeme geldi.Başbakan ın, güncel konuya yönelik olarak, partisinin bir il kongresinde kullandığı "faşizan" nitelemesi, konunun geçmişi nedeniyle olsa gerek, bambaşka dönemlere mal edildi ve müthiş bir çatışma konusu doğdu.TBMM de yasama süreci ve kamuoyuna yansıması gösterdi ki, tartışma tarzı, şiddeti yepyeni eksenlerde sürdürüldü.Tartışanların hiçbiri mayın temizleme amacına muhalif değildi.Ancak, temizlenen arazinin herkesçe benimsenen "organik tarım" modelinin mülkiyeti, tasarının geleceğini belirledi. Kimi halka dağıtalım dedi, kimi milli kurumlar dedi, kimi de mayın ve çiçek dedi."Olan" buydu geçen günlerde, oysa "olması gereken" şuydu:1- Dünyada böylesi bir mayın temizleme işini yapabilecek şirketler belirlidir ve sayılıdır, ABD, İngiltere, Rusya Federasyonu gibi ülkeler yanında İsrail şirketleri ünlüdür.2- İşin maliyeti 450 milyon dolar civarındadır.3- Yükümlenecek şirketlerin, BM çerçevesinde yetkili kurumlarca "certifie" olması zorunludur.4- Yükümlenecek şirketlerin, çözmesi gereken ikinci sorun, sigorta kısmıdır. "Reasure" edilmeden çivi çaktırmazlar.5- Yüklenecek kurum kim olursa olsun, sınırlı sayıda teknokrat istihdam edecek, saha çalışmasını yerel personel icra edecektir.6- Yürürlükteki Miras Hukukumuz nedeniyle tarımda işletme maliyetleri rasyonel değildir. Araziyi "halka dağıtmak" kulağa hoş gelir ama en geç on - onbeş yıl sonra gecekondu parseline dönmesi kaçınılmaz olur.7- Mayın temizleme ile organik tarım, iki ayrı sektördür, ikisini bir arada yapmak sektörlerin doğasına aykırıdır.Çare mi? Söyleyelim: Mayını temizletirsiniz, organik tarım yapan şirketlere bölersiniz, yap-işlet-devam et dersiniz.Artı değer mülkiyette değil, oluşturulacak piyasadadır. Demek ki sorun önce sosyolojik, sonra politiktir. 


Önceki ve Sonraki Yazılar