M.Fatih ERDOĞAN

M.Fatih ERDOĞAN

Maraş’ın Sağlığı ve Güvenliği

Bir önceki yazımı ilimizin ‘Eğitimine’ ayırmıştım. Bu yazımda ise TUIK tarafından 22 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan “İllerde Yaşam Endeksi” verilerine göre Maraş’ın Sağlık ve Güvenlik alanındaki durumunu ele alıp yorumsuz olarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve ‘illerde yaşam endeksi’ konusunu birmiş olacağım.

Sağlık alanında puanlama yapılırken beş kriter belirlenmiş. Bunlar; 1-Bebek Ölüm Oranı. 2-  Doğuşta Bekleme Süresi. 3- Hekim Başına Düşen Hasta Sayısı. 4- Kişinin Sağlığından Memnuniyeti.                         5- Kamunun Verdiği Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı. Şimdi bu verileri tek tek ele alalım.

1- Bebek Ölüm Hızı:

Türkiye Ortalaması(binde bir): 11. En iyi durumdaki il; 05,3’lük oranla Karabük. En kötü durumdaki il ise binde 25,7’lik oranla Kilis. Maraş ise binde 11,6’lık oranla 52’inci sırada bulunuyor.

2- Doğuşta Bekleme Süresi:

Türkiye Ortalaması; 78,1 Yıl. En iyi durumdaki il; 80,5 yıl ile Muğla. En kötü durumdaki il ise 75 yıl ile Kilis. Maraş 79,1 yıl ile 14’üncü sırada bulunuyor.

3- Hekim Başına Düşen Hasta Sayısı:

Türkiye Ortalaması; 5834 Kişi. En iyi durumdaki il; 2763 Kişi ile Ankara. En kötü durumdaki il ise 8067 Kişi ile Amasya. Maraş 6058 Kişi ile 46’ıncı sırada bulunuyor.

4- Kişinin Kendi Salığından Memnuniyet Oranı:

Türkiye Ortalaması; % 72. En iyi durumdaki il; % 80,8’lik oran ile Kütahya. En kötü durumdaki il ise % 59,2’lik oran ile Mardin. Maraş ise % 70,4’lük ortalama ile 53’üncü sırada bulunuyor.

5- Kamunun Verdiği Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı:

Türkiye Ortalaması; % 77,5. En iyi durumdaki il; % 89,1’lik oran ile Isparta. En kötü durumdaki il ise % 54,6’lık oran ile Hakkari. Maraş ise % 85,8’lik oran ile 8’inci sırada bulunuyor.

Güvenlik alanında ise puanlama yapılırken dört kriter kullanılmış. Bunlar; 1-Cinayet Oranı.       2- Gece Yürürken Kendini Güvende Hissedenlerin Oranı. 3- Ölümlü Yada Yaralı Trafik Kazası. 4- Kamunun sağladığı asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı. Şimdi bu verileri tek tek ele alalım.

1- Cinayet oranı (milyonda bir):

Türkiye Ortalaması; 25,5. En iyi durumdaki il; 4,5 ile Erzincan. En kötü durumdaki il ise 69,3 ile Tunceli. Maraş ise 16,5 ile 16’ıncı sırada bulunuyor.

2- Gece yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı:

Türkiye Ortalaması; % 67,6. En iyi durumdaki il; % 87,2 ile Afyon.  En kötü durumdaki il ise % 45,1 ile İstanbul. Maraş ise % 76,5 ile 17’incı sırada bulunuyor.

3- Ölümlü Veya Yaralı Trafik Kazası:

Türkiye Ortalaması(binde bir); 2,4 Kişi. En iyi durumdaki il; 0,7 Kişi ile Hakkari. En kötü durumdaki il ise 4,6 Kişi ile Muğla. Maraş ise 2,3 Kişi ile 35’inci sırada bulunuyor.

4- Kamunun Sağladığı Asayiş Hizmetlerinden Memnuniyet:

Türkiye Ortalaması; % 84,2. En iyi durumdaki il; % 94,9 ile Artvin. En kötü durumdaki il % 58,9 ile Şırnak. Maraş ise % 89 ile 23’üncü sırada bulunuyor.

Buraya kadar okuduklarınızdan memnun kaldınız mı? Bence idare eder. Sağlıkta genel sıralamada 25’inciyiz.( Yörük Selim Mahallemizdeki yıkılan hastanemizin yerine yapılacak olan yeni bir hastane eminim sıralamamızı tek haneli rakamlara çıkartacaktır. Sayın Bakanımız Mahir Ünal Beyden yıkılan bu hastanenin tekrar yaptırılması için ciddi gayret göstermesini istiyoruz.) Güvenlikte ise 4’üncü sırada yer alıyoruz. 61’inci sırada yer aldığımız Eğitim alanında çok ciddi çalışmalar yapmalıyız. Daha fazla Devlet yatırımı, daha fazla hayırsever vatandaş yatırımı yapmalıyız.  Maraş ve Maraşlılar her şeyin en iyisine layık ve bunu hak ediyorlar. Bizleri memnun eden bu tablonun oluşumunda emeği geçen İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına şahsım ve Maraşlılar adına teşekkür ediyorum. Her şey daha rahat yaşanabilir bir kent için. Her şey Maraş için…

Önceki ve Sonraki Yazılar