Maraş olayları ve yapmamız gerekenler

1978 yılında 12 Eylül’e giden süreçte son viraj olarak sahneye konulan Kahramanmaraş olaylarının üzerinden tamı tamına 33 yıl geçti.

Birkaç gün önce Haber Türk TV’de Balçiçek İlter’in sunduğu bir proğrama konuk olan dönemin İçişleri Bakanı Sayın Hasan Fehmi Güneş’in açıklamalarını hayretler içinde izledim.

Dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in meseleye bakış açısı ve yapılan araştırmaların çıkardığı sonuç, Sayın Güneş’in ifadesi ile DARBE..

Dün akşam Aksu TV’de Serdar Erdoğanyılmaz ve Ali Eskalen beylerin sunduğu proğramı izledim.

Ali Eskalen’in ısrarla ifade etmeye çalıştığı, Almanya’dan gelip bizim adımıza kimse konuşamaz. Biz bu şehirde yaşayanlar olarak Alevi ve Sünniler birlikte bu alanları doldurmalı ve bizler konuşmalıyız.

Sevgili Eskalen’in bu önerisine destek veriyorum.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının iki yıldır bu konuda yapmaya çalıştığı etkinlikler ortada.

Dün yine bu sivil toplum örgütümüz “Kamuoyuna” başlığı altında bir açıklama yaparak toplumu sağduyuya davet etti. Bu açıklamanın içinde her satırı ayrı bir önem arz ediyor.

Alevi önderleriyle zaman zaman yaptığımız sohbetlerde, Maraş olayları ile ilgili TBMM’de araştırma komisyonu kurulması talebi gündeme getirilir.

KMTSO bildirisinde özellikle bu konunun altı çizilmekte ve bu olayların gerçek faillerinin bulunması talep edilmektedir.

Sayın Fehmi Güneş’in açıklamalarında; olaylardan birkaç gün önce nüfus sayımı yapıyoruz diye insanların ortaya çıktığı ifade edildi. Bu önemli bir konudur. Bunlar kim?

Aslında bir çok konu ve bu konu ile ilgili ortaya atacağımız sorular vardır.

Özellikle TBMM’de Maraş olayları ile ilgili bir araştırma komisyonunun kurulması ve toplanan delillerin kamuoyuna açıklanması bu kent üzerine atılan kara lekeninde sonlandırılması açısından iyi bir fırsat olabilir.

İktidar kanadına mensup Kahramanmaraşlı milletvekillerinin vakit geçirmeden araştırma komisyonu kurulması ile ilgili bu şehrin talebini TBMM’de gündeme getirmelidirler.

Bu artık bir mecburiyet halini almıştır.

Benim yakınımda, etrafımda, evimde alevi inancını paylaşan insanlar vardır. Bizler kız alıp, kız veriyoruz. Gün oldu birlikte eğlendik, gün oldu birlikte ağladık.

Bizden olmayan, bizi bilmeyen, bizim burada yaşadıklarımızdan habersiz insanların Kahramanmaraş’a gelerek bizim adımıza konuşması doğru bir eylem değildir. Ve biz bunda art niyet görüyoruz.

Ancak bizlerinde bu konuda yapacakları vardır. Gerekirse her yıl 24-29 Aralık tarihlerini kardeşlik haftası olarak kabul etmek ve bu hafta içinde, kültürel, sosyal etkinlikler tertip etmeliyiz. Kahramanmaraş meydanlarında alevi ve Sünni önderler kol kola yürümeli 33 yıl önce meydana gelen olaylar nedeniyle konuşmalar yapılmalı, bu olayları tertip edenler kınanmalıdır.

Tabii Ali Eskalen kardeşimizin ifade ettiği gibi bizler bu günde meydanlara çıkarak olayları kınamak için bir etkinlik düzenlemezsek ortaya çıkan bu boşluğu başkaları doldurmak isteyecektir.

Kahramanmaraşlı önde gelen isimler Alevi ve Sünnisiyle bir platform kurmalıdırlar. Bu komite ne yapılacağına karar vermeli ve her yıl bu günlerde etkinlikler yapılmalı ve olaylar kınanmalıdır.

Bu yapılmadığı sürece aynen sözde ermeni soykırımı yalanı gibi ikide bir temcit pilavı gibi önümüze konulacaktır.

Bu duygular içinde bu olayları kınıyor faillerinin bulunmasını istiyoruz. Artık bu leke bu şehrin üzerinden kaldırılmalıdır!...

Önceki ve Sonraki Yazılar