Mali Tatil

Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar Mali tatil uygulanması yapılıyor. 

5604 sayılı  yasa  28,03,2007 tarih 26476 sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mali tatil süresince bazı mükellefiyetliklere erteleme getirilmiştir.

Buna göre mükelleflerden bilgi isteme talepleri, vergi ve cezalar sorumlularına bu süreler içerisinde bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar. 

Mahkeme kararı ile Savcılığın talebi ile  yapılan aramalı incelemeler haricinde, Mali tatil süresince Vergi dairesince  inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemiyor, mükelleflerin işyerinde inceleme yapılamıyor.

Yasada yol kontrollerinin  incelemelerinin yapılması hususunda bir açıklama olmamasına rağmen, ticari hayatla doğrudan ilgili  yol kontrolleri, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde idari bir önlem olduğundan, bu uygulama tatil boyunca devam edilebiliyor. Vergi kayıp ve kaçakların önlenmesi hususunda uygulamada doğal sayılmalıdır.

Dava açma, idari başvuru yapma ve hak arama süreleri, Vergi incelemeleriyle ilgili yükümlülükleri, idareye bilgi verme sürelerini, Muhasebe kayıtlarının ve ibrazı ile ilgili yükümlülükler, Mali tatil işlemleri kapsamındadır

Mükellefle ilgili belirtilen yükümlülükler tatil süresince işlemeyeceğinden,  tatil bitiminden itibaren  yükümlülere  7 günlük  ek süre hakkı tanınmıştır.

Mali tatil nedeniyle beyanname verme sürelerinde de değişiklikler olmuştur. Buna göre   Katma Değer Beyannameleri her ayın 24 üne ve  Muhtasar beyannameleri 23 üne verilir iken. Mali tatil döneminde bu süreler uzatılarak söz konusu beyannameler  ayın 28 ine yani, 28,07,2011 tarihine kadar verilecektir. Ödemeleri ise ayın 26 sı iken, ay sonuna uzatılmıştır.

Mali tatil yasası beş yıldan beri uygulanmaktadır. Muhasebe mesleğini icra eden meslek mensupları tatillerini ne yazık ki  ofislerinde işinin başında geçirmektedirler.

Her ne kadarda bazı yükümlülüklerde erteleme olsa da,  tatil bitimi kayıt ve beyanlardaki  sürenin dar olması Muhasebecilere gereken tatil yapma hakkını sınırlamaktadır. Bir çok meslek mensubu tatil olup olmadığının farkına dahi varmadan tatil bitmektedir.

Mali Tatilin Tüm meslek mensuplarına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

Selam ve sevgilerle.

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar