KÜRESELLEŞME

Bazı tarihçiler, küreselleşmenin kökenini ilk insanın 100 bin ile 300 bin yıl önce Afrika’nın göbeğinden dünyanın öteki kıtalarına doğru göçe başlamasına kadar götürmektedirler.

Küreselleşme kavramı, ağırlıklı olarak, 1980’li yıllardan sonra gündeme yerleşmiştir.

Ne var ki; ilk yıllarda, amaç ve beklentilerin çeşitliği nedeniyle, küreselleşmenin tanımı konusunda tam bir uzlaşmaya varılamamıştır.

Etkileri ve sonuçları irdelenmeksizin, küreselleşme, ülkeler arasındaki ilişkilerin yaygınlaşması ve yoğunlaşması sürecinde, farklı toplumsal kültürlerin ve inançların daha yakından tanınması olarak ifade edilmektedir.

Bir tanıma göre, küreselleşme, hangi alanda olursa olsun, ekonomiden sanata, bilimden iletişime herhangi bir çalışmada, üretimde, yapımda, dünya çapında geçerliliği, ağırlığı, öncülüğü olan ölçütlerin dikkate alınması veya etkili şekle gelmesi, benimsenmesi, dünyaya açılarak yerelliğin, ulusallığın reddedilmeksizin dışına çıkılması ve evrensellikle bağdaştırılması, birleştirilmesidir.

Bir başka tanıma göre, küreselleşme, dünya genelinde toplumlar, kültürler, kurumlar ve bireyler arasında hızla gelişen ve karmaşık yapılı karşılıklı ilişki biçimleridir.

Önceki ve Sonraki Yazılar