Kültür

Kültür; etnik bir gruba, bir ulusa, bir uygarlığa, niteliklerini veren, bir başka ulusta bulunmayan maddi ve ideolojik olguların tümüdür.

Kültür, insana özgüdür.

Dolayısıyla, evrensel, toplumsal ve tarihsel bir olgudur.

Kültür kavramını üç kategoride değerlendirmek mümkündür:

Ulusal Kültür

Ulusal Kültür söylemi, kültür emperyalizmi sürecinde belirginleşmiştir.

Her kültür, kendi iklimini bozmaya yönelen bir kültüre karşı, ulusal kültürünü tanımlama gereği duymuştur.

Evrensel Kültür

Evrensel Kültür, tüm insanlığın benimseyebileceği, paylaşabileceği kültürel kalıplar olarak tanımlanabilir.

Örneğin; aile, her toplumda vardır.

Öyle ki; aile modeli, insanın tabiatında var olan davranışlar açısından her toplumda oluşturulan bir birimdir.

Kitle Kültürü

Kitle Kültürü’nün tanımı, kitle iletişim araçlarıyla gelişen, bir tekniğe göre üretilerek yayılan davranış, mit veya tasarıların tümü biçiminde yapılmaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar