Jülide DEMİRTAŞ

Jülide DEMİRTAŞ

Katlanabilir Misiniz ?

Büyükşehir olmaya hak kazanan illerden biri de bizim ilimiz Kahramanmaraş…

Bunu çok istiyorduk, oldu lakin büyükşehir olmanın neresindeyiz,hangi şartlarına sahibiz ?

Büyükşehir kanununa göre;

-Hukuki statüsünü düzenlemek,

-Hizmetlerin planlı,programlı,etkin,verimli ve uyum içinde yürütülmesi,

-En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan,bu bu belşediyeler Arassında koordinasyonu sağlayan,

-İdari ve mali özerkliğe sahip,

-Karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi, büyükşehir belediyesi  olarak ifade ediliyor.

***

Peki büyükşehir olma yolunda kriterler nelerdir ?...

Belediye sınırları içindeki  ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yeleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000’den fazla olan iller…

Fiziki yerleşim yerleri ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak kanunla büyükşehir belediyesine dönüşebilir…

Büyükşehir belediyelerinin sınırları ,adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır.

İlçe belediyelerinin sınırları , bu ilçelerin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır…

İlk kademe belediyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz…

***

Büyükşehir olmak için sadece planlı ve projeli olmak yetmiyor.bu projelerin uygulanabilir olması, halkın sağlığı ve yaşam alanının kolaylaştıran türde olması önemlidir…

Trafiğin düzenlenmesi örneğin…dönüşler ,ışıklar,kaldırımlar,yolların çok iyi planlanması yanında gelecekte düşünmelidir…sadece o zamanın ihtiyacını karşılamak için değildir.

Örneğin Trabzon caddesinin trafiğe kapatılması,insanların burada rahatça gezip alışveriş yapmaları sağlanmalıdır…

Araba park yerlerine çözüm bulunmalıdır…

Halkın eğitimine katkı sürekli olmalıdır ve takibi iyi yapılmalıdır…

Ve büyükşehir olan şehrimiz iyi reklamlar neticesinde ,yaptıklarıyla adını duyurarak, dünyada bir ilk olan madalyalı kahraman şehir ünvanını  yaşatmalıdır…

***

İşte eskisi ve yenisi ile büyükşehir olmak;

İllerin merkezi bütçeden alacakları pay artacak,

Personel alımı artışı ile birlikte istihdam artışı sağlanacak,

Sanayi artacak,yeni iş imkanları artacak,

Büyükşehir yabancı yatırımcıları daha kolay çekecek,

Alt yapı hizmetlerinin etkin ve hızlı yapılması sağlanacak,

Büyükşehirdekilerin kişi başı gelirleri orta vadede üç dört kat artacak,

Maden ruhsatı,jeotermal kaynaklara verilen izinler valilerce yürütülecek,

İlçe belediyelerinin spor kulüpleri daha fazla desteklenecek,

Nakdi yardım yapılacak,

***

Peki dezavantajları var mıdır?...bunlar ne olabilir ki ???

En büyük yükümlülük vatandaşa kalacak,

Büyükşehirde oturan vatandaşlar “emlak vergisi, inşaat ruhsatı, plan proje zorunluluğu, su aboneliği,katı sıvı atık ve çevre temizlik vergisi” ile tanışacak.

Emlak vergisi oranları ve buna bağlı olarak ödenecek vergiler %100 artmış olacak.Buna göre konutlarda: binde bir olan oran”binde iki” , iş yerlerinde binde iki olan oran “binde dört” olarak uygulanacak…

***

İlimizin plan ve projelerini yaparken halka hizmet anlayışı ve modernliğin yanında yöreselliği koruyan, daha önce büyükşehir olmuş belediyelerin komisyonca incelenip en iyi en kullanışlı, geleceğe dönük ama geçmişi de kucaklayan bir il olması, içinde yaşayan insanların büyükşehre yakışır şekilde eğitime önem verilmesi,şehrin tarihine sahip çıkılıp, bu kültürel mirası korumak, üzerine modern ve kültürel tuğlayı koymak elzem olmalıdır…

Bugünün şartlarında,yarını düşle,

Yarın da birgün gelecek,

Dünsüz olmaz elbet,

Onlarında eteğinden tutmak gerek !!!...

Tüm içtenliğimle bu güzide şehrin layıkıyla yaşamasını,yaşatılmasını…ve tüm emek ve çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını gönülden arzu ederim…

SELAM VE SEVGİLERİMLE

Önceki ve Sonraki Yazılar