Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Karakeçili Beğlerine

 

At üstüne bindimi, tarihi değiştirir

Çağlar açar çağlar kapatır KARAKEÇİLİ

                    Yel gibi uçar düşmanın üstüne, sanki kanatlı

                    Tozu dumana katar gelir KARAKEÇİLİ

Kayı boyunun en has koludur, oğuzun torunudur   

Soyunu dünya bilir senin KARAKEÇİLİ    

                    Beladi Türkmendir Urfanın asıl adı     

                    Bu adı urfaya verendir KARAKEÇİLİ

Kıl çadırlar kuruldumu, atlara gem vuruldumu

Bozkırdan döğer’e, beğdilli’ye, yazır’a selam söyler KARAKEÇİLİ

                   Suriye, ;Irak beğleri, beğleri paşaları dinleyin

                   Gayrı Urfa dar geliyor, atlanınca KARAKEÇİLİ

Abdulhamid hanın gözü kulağı aşiretidir

Türk devletinin, Kayı boyunun bekçisidir KARAKEÇİLİ

                   Bozbeğli, canbeğli, ilbeğli, bekmişli, beğdilli

                   Türkmen boyları bir işaretini bekler KARAKEÇİLİ

Avşar’lar, Çavuldur’lar, Karkın’ lar, Bayındır’lar

İran, Irak, Suriye, Türkistan, Kırım seni bekler KARAKEÇİLİ

                  Sarıkeçili, kızılkeçili, akkeçili, Akkoyunlu Yörükleri

                  Karakoyunlu Hasan mirzaları emrin bekler KARAKEÇİLİ

Yeter gayrı uyuduğun, yattığın artık

Silkin, kendine gel, aslına dön be KARAKEÇİLİ

                                                Bu şiirimi doğu ve güneydoğuda yaşayan, Osmanlı devletini aziz Türk milletine hediye eden Kayı boyu karakeçili oymağı mensupları olan ve bu gün çoğunluğu Anadolu Türkmencesinin farsi lehçeleri olan gurmanc ve zazaca lehçelerinde konuşan Sünni ve Alevi itikadında olup kendilerinden aziz vatanın hizmet beklediği kardaşlarıma ithaf ediyorum 

Önceki ve Sonraki Yazılar