Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

“KAHRAMANMARAŞ’IN ÖYKÜSÜ” ŞEHİR HAFIZAMIZI TUTAN BİR KİTAP  

Bir şehre aidiyeti olanların, o şehirde mâzisi olanların, atası, sülalesiyle o şehirde doğanların mâzi şuurunun ve hafızasının canlı kalması ve devam etmesi için şehir kitapları önemlidir.

Şehr-i Maraş’ın tarihi, savaşları, geleneği, şairleri, âlimleri, edebiyattaki ve eski medeniyetlerdeki yeri hakkında bir hayli tafsilatlı kitaplar yazıldı ve bu kitapların Maraş kültürüne hizmetleri takdire şayândır.

Bu kültür hizmetlerinin halkası olan iki ciltlik bir kitap var masamızda. Okumaya başladık. Serdar Yakar’ın hazırladığı ve Kahramanmaraş Belediyesi’nin yayınladığı bu faydalı ve güzel kitabın adı:

“Kahramanmaraş’ın Öyküsü / Mahalle-Cadde-Bulvar-Sokak-Park”

2013 yılında basılmış, kapağında 1900’lü yılların Maraş sokağından bir resim var ki, bizi hemen Maraş tarihine çekip götürüyor. Ciltli ve selefon kaplı iki cilt olarak hazırlanan bu kitabın her Maraşlının evinde bulunması şart.

“Maraş Milli Mücadelesinde Bayrak Olayı ve Aşıklıoğlu Hüseyin”, “Maraş-Fransız Harbi Belgeler-Hatıralar”, “Maraş Milli Mücadelesinde Şeyh Ali Sezai Efendi”, “Maraş Milli Mücadelesinde Hüsameddin Karadağ”, “Maraş Milli Mücadelesinde Arslan Bey”, “İstiklâlden İstikbâle Bir Hayat Mücadelesi Ali Rıza Pişkin” “Maraş Milli Mücadelesinde Önden Gidenler”, “Maraş Milli Mücadelesinde Uzunoluk ve Adil Bağdadlıoğlu”, “Milli Mücadele Kahramanlarımız”, “Eski Maraş’ta Âlim Çıkarmış Âileler”, “Kurtuluşa Dair Üç Eser” (Derleme), “Muhtelif Cönklerden Maraş Halk Şâirlerine Âit Şiirler” adlı Maraş’la ilgili onlarca derleme, araştırma ve telif kitap neşreden Serdar Yakar hazırlamış “Kahramanmaraş’ın Öyküsü / Mahalle-Cadde-Bulvar-Sokak-Park” kitabını.

Tek başına büyük emeklerle, adım adım dolaşarak, sorarak, arayarak sabırla belge ve bilgileri toplayıp iki ciltlik bu faydalı kitabı meydan getirmiş.

Bu kitapta, Maraş-Fransız Harbine katılan ve şehit olan, varlık gösteren, emeği geçen ve bu şehre ilmiyle, siyasî sıfatı ve idareciliğiyle, sanatçılığı ve yazarlığıyla Maraşlıların nezdinde içtimai bir isim bırakmış olan her şahsiyetin Kahramanmaraş'ın mahalle-cadde-bulvar-sokak ve parklarına isminin veriliş gayesi biyografileriyle birlikte hikâye tadında yer almış.

Hikâye tadında anlatılması şöyledir ki, günümüzden mâziye, yâni tarihe giderek ismi geçen şahsiyetin yaşadığı dönemde şehrin o günkü tarihi,  mimari durumu ve sosyal ve geleneği kısaca anlatılıyor.

“Kahramanmaraş'ın Öyküsü' adlı kitap bu vasfıyla dünden bugüne adı caddelere sokaklara, mahallelere, meydanlara verilen şahıslar üzerinden Maraş kültürünü tanıtmış oluyor.

Hülâsa-ı kelâm; çocukların, torunların ve çevremizdeki yeni neslin, talebelerin, “Maraş kimdir, nicedir?” diye sorduğunda bu kitaba müracaat edilebilir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar