İyi İletişim Kurabilmek ve Empati

Empati, bireyin kendisini başkalarının yerine koyması, olayları onların bakış açısından görebilmesi, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilmesidir.

İyi iletişim kurabilmek, olumlu düşünceyi gerektirir.

Olumlu Düşünce

Doğu Felsefesi’nin ana kaynağı Olumlu Düşünce, olumsuzluklara razı olmayan, her koşulda yapılabilecek iyi bir şeyin olduğuna inanan, insan hayatını olumlu yönde etkileyen bir düşünce tarzıdır.

Olumlu düşünce ve beyin gücü, verim artırıcı bir etken olarak kabul edilmektedir.

İnsanlar çevrelerindekilerle iletişim kurarlar.

Ki; bu süreçte, genellikle değerlendirme, yoklama (sondaj), öneride bulunma ve yorum yapma gibi süreçleri sıklıkla kullanmaktadırlar.

Bireyler, yaşamları boyunca iletişim kurarlarken, öncelikle karşılarındaki bireylerin kendilerini anlamalarını istemektedirler.

İki Unsur  

Empati içerisinde iletişim yaklaşımı, önce karşıdakini anlama; daha sonra, anlaşılmaya çalışma gibi iki unsuru içermektedir.

Önemli Husus

Empati içerisinde iletişim yaklaşımında önemli olan karşımızdaki insanların değer yargılarını algılamaya çalışmaktır.

Nitelikli bir muhabir de aynı şekilde habere konu olan kişi veya kişilerle empati içerisinde bir bağ kurmaktadır.

Ki; böyle bir empati, muhabiri yalan, yanlış ve eksik haberden koruyacaktır.

Bilerek veya bilmeyerek, habere konu olan kişilere zarar vermesini de engelleyecektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar