İletişim Nedir?

Haberin, bilginin veya en genel anlamıyla, kültürün topluluklara dağıtımı olgusudur.

Bir araştırma, kişilerin iletişim araçlarıyla ilgilenmeleri için 35 neden olduğunu saptamıştır.

Ki; tüm bu nedenler, daha sonra, beş ana başlıkta toplanmıştır.

*Bilme ve anlama gibi Zihinsel Gereksinimler

*Haz ve estetik gibi Duygusal Gereksinimler

*İstikrar, güven ve statü arayışı gibi Kişisel Bütünleşme Gereksinimleri 

*Çevre ilişkileri gibi Toplumsal Bütünleşme Gereksinimleri                                          

*Kaçış, kurtuluş, oyalanma ve eğlenme gibi Gerginlikten Kurtulma Gereksinimleri                      

x-001.jpg                                  

Yazılı kaynakların taranması yöntemiyle gerçekleştirilen bir başka araştırmada, iletişim kelimesinin 4 bin 560 değişik kullanımının derlendiği ve bu sayının, süreç içinde, 2 bin 612’ye indirildiği saptanmıştır.

Sonuç itibariyle, kavramsal içerikleri yönünde, 15 “terimleştirme” yapıldığı gözlemlenmiştir.

*Düşüncenin sözel olarak (konuşmayla) karşılıklı değiş tokuşu 

*İki kişinin birbirini anlaması, kişinin karşısındakine kendisini anlatabilmesi

*Organizma düzeyinde bile olsa, ortak davranışa imkân sağlayan etkileşim

*Bireyde, benliğe ilişkin belirsizliğin azaltılması                                                     

*Duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma süreci                                    

*Bir kişi veya bir şeyin başka bir kişiye veya bir şeye içinden aktarımla, değiş tokuşla dönüşme ve değişme süreci                                                                                 

*Yaşayan bir evrenin parçalarının ilintileşmesi ve bağlantılarının kurulması süreci      

*Bir kişinin önceliğinde olanın başkalarıyla paylaştırılması, başkalarına da aktarılması süreci                         

 *Askeri dilde, iletinin (komutun) gönderilmesiyle ilgili araç, yöntem ve teknikler          

*İletiyi alanın belleğinin, iletiyi gönderenin beklentisine uygun yanıt verecek biçimde uyarılması                                                                                        

*Organizmanın ortamdaki uyarıya verdiği fark edilir yanıt, ortamdaki değişime uyarlanma yanıtı ve bu yanıtla, ötekini etkileme                                               

*Kaynaktan çıktıktan sonra, iletiyi alan için bir uyaran olan davranış      

*Belli bir konumdan ve yapıdan bir başkasına geçiş süreci                                          

*Güç (iktidar) kaynağı olarak kullanılan mekanizma

Önceki ve Sonraki Yazılar