İletişim & Dil

Dil, kültürün bir parçasıdır.

Öyle ki; toplum içinde oluşur ve gelişir.

Toplumsal Simge Sistemi

Öteki simge sistemleri gibi toplumun ürünü olan dil, o toplumun gelişmişlik düzeyini de yansıtır.

Batı Dünyası, ilk eğitimden itibaren çocuklarına çok zengin bir dil eğitimi vermektedir.

Resmi rakamlara göre, ABD’de, ilk eğitimden geçen çocukların kitaplarındaki kelime sayısı 71 bindir.

İngiltere ve Almanya’da, 70 bin civarındadır.

İtalya’da, 33 bin.

Türkiye’de ise, aynı eğitimden geçirdiğimiz çocuklarımızın kitaplarındaki kelime sayısı ise, sadece 7 bindir.

Ki; çocuklarımız, bu 7 bin kelimenin ancak % 5’iyle konuşup düşünmektedirler.

Oysa, bir insanın zekâsı, bildiği kelimelerle orantılıdır.

Velhasıl, geri kalmış ülkelerde veya dışa kapalı toplumlarda, dilin yapısı oldukça basittir.

Kullanılan sözcük sayısı da sınırlıdır.

Gelişmiş, dinamik bir ekonomiye sahip, geniş kültürel etkinlikleri olan dışa açık toplumlarda ise, dildeki sözcük sayısı fazladır.

Zaman içinde, dil de değişikliklere uğramaktadır.

Hızla değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan toplumların değer yargılarında ve kültürlerinde gerçekleşen değişmeler, dilde farklılaşmaların oluşmasına yol açmaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar