II. Abdülhamit’ten Fransız Bilim Adamına Para Ve Onur Belgesi

Osmanlı arşivi araştırıldıkça, önemli ve bir o kadar ilginç bilgi ve belgelere ulaşılıyor.

Ki; bu belgelerden birinde, II. Abdülhamit’in Fransız bilim adamına bir heyet göndererek, para ve onur belgesi verdiği yazılı.

ii.-abdulhamit.jpg

“KAMUOYUYLA PAYLAŞIYORUZ”

II. Abdülhamit’in kuduz aşısını bulan Fransız bilim adamı Pasteur’a on bin Frank hastane parası ve Mecidiye Nişanı gönderdiğinin belgelerini yayınlayan Doç. Dr. Adem Ölmez, arşiv çalışmalarıyla, sağlık konusunda padişahın iradesini ortaya çıkardı.

Böylelikle, tarihe ışık tutan önemli açıklamalarda bulundu: “Padişah, Pasteur’a on bin Frank para gönderdi. Bu para ile o dönemde İstanbul’un en iyi semtlerinde güzel bir ev alınabilirdi. Ayrıca, Pasteur’u Osmanlı Devleti’nin itibarlı onur belgelerinden Mecidiye Nişanı ile ödüllendirdi. Bu gelişme, II. Abdülhamit’in bilime ve bilim insanına verdiği önemi göstermektedir. Biz, bu belgeleri arşivden çıkardık. Şimdi de kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

KATİYEN GERİCİ DEĞİL, TAMAMEN ÇAĞDAŞTI

II. Abdülhamit ayrıca, bazı hastalıkların tedavisinde çağdaş metotların uygulanmasına öncü oldu. Keza, akıl hastalarına zincir vurulması uygulamasını kaldırdı. Bunun yerine, bugünkü gibi gömlek giyilmesi uygulamasını başlattı. Dolayısıyla, II. Abdülhamit, katiyen gerici değil, tamamen çağdaştı.

İnsan sağlığı ile ilgili gelişmelere de ilgi duyup, bu gelişmeleri ivedi bir şekilde Osmanlı Devleti’ne getirerek uyguladı.

AŞI HAYIRHANESİ KURULMASINA VESİLE OLDU

Fransız bilim adamı Pasteur ise, II. Abdülhamit’in ona gönderdiği parayla, Fransa’da insanların yararına bir Aşı Hayırhanesi açtı ve 1888’de, yine II. Abdülhamit’in desteğiyle, laboratuvarını genişleterek, bir enstitü kurdu. Şişli Etfal Hastanesi de, 1899 yılında, II. Abdülhamit tarafından kuruldu.

Önceki ve Sonraki Yazılar