Horkheimer ve Bilime Katkısı

Musevi kökenli Alman filozof ve sosyolog Max Horkheimer (1895 – 1973), 1930 yılında, Frankfurt Üniversitesi’nde sosyal felsefe alanında, ordinaryüs olmuştur.

Gençlik Yılları – İş Hayatına Başlayışı

Yahudi fabrikatör babasının şirketinde çalışma amacıyla, 1911 yılında, liseden ayrılmıştır.

Dolayısıyla, iş yaşantısına erken yaşta atılmıştır.

Gerçi, 1919 yılında, okula tekrardan başlamıştır.

Ardından, Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nü kurmuştur.

Ne var ki; enstitü, kurulduktan kısa bir zaman sonra, Naziler tarafından kapatılmıştır.

Hemen akabinde, Max, Cenevre ve Paris üzerinden New York’a gitmiştir.

Columbia Üniversitesi’nde, araştırmalarına devam etmiştir.

Frankfurt Okulu Temsilciliği ve Başkanlığı

Frankfurt Okulu’nun önemli temsilcisi Max, okulun ikinci başkanı olmuştur.

Ki; onun başkan oluşu, Frankfurt Okulu için büyük bir atılımdı.

Keza, okul, Max’in etkisiyle, psikoloji ve felsefe alanında daha fazla durmuştur.

“Toplum Teorisi” değil, “Toplum Felsefesi”

Dahası, Max, o zamana dek “Toplum Teorisi” diye bilinen teoriyi değiştirmiştir. Bu teoriyi, “Toplum Felsefesi” diye değerlendirmiştir.

Max & Felsefesi

Max, bir Marksist’ti. Felsefesi ise, toplumun ve popüler kültürün Marksist eleştirisiydi.

Gerçi, Max, sistematik bir ekonomi analizi yapmamıştır.

Bunun yerine, kapitalist meta üretiminin kültürü ve insanı nasıl aşındırdığı, yabancılaştırdığı ve insan psikolojisini nasıl etkilediği yönünde çalışmıştır.

Nitekim, çalışmaları bu yönde yoğunlaşmıştır. Ağırlık kazanmıştır.

Önceki ve Sonraki Yazılar