Hicret 1 Muharrem Mi? 26 Safer Mi?

 

Muharrem ayının birinci gününe hicri yılbaşı ve Hicret deniliyor. Hal bu ki Hicret 26 Safer Perşembe gecesi başlamış, 12 Rebiülevvel Cuma ikindi vakti bitmiş.

Bu tarihlere göre Hicretin Muharrem ayı ile bir ilgisi yoktur. Bilindiği üzere hicri takvim, hicretten 17 sene sonra Hazret-i Ömer’in hilafeti zamanında tarih karışıklığına mani olmak için bir başlangıç olarak belirlenmiş. 

O zamana kadar rakamsal tarih olmadığından, senenin en önemli hadisesinin ismi yıla veriliyordu. Muharrem’in yılın ilk ayı oluşu ise asırlardan beri öyleydi.

Bu konuda günümüz mutasavvıflarından muhterem Ömer Tuğrul İnançer, Hicretin Muharremin birinci günü ile ilgisi olmadığını belirtiyor.

“Hz. Ömer efendimiz bir müşavere heyeti kurmuş; Hz. Ali efendimizin önerisi teklifi ile hicret başlangıç kabul edilmiş. Ancak, hicretin olduğu yıl birinci yıl kabul edilmiştir. Hicretin olduğu gün birinci gün değildir. Bu günümüzde bunu bilmiyorlar. Onun için Muharrem ayı geldiği zaman; yılbaşı geldi ve hicret oldu zannediyorlar, Hicri yılbaşı geldi doğru, ama hicret olmadı. Hicret Muharrem, Muharremden sonra safer ayı, Safer ayının yirmi altıcı gecesi, yatsı vaktinden sonra başladı. “

Ömer Tuğrul İnançer diyanet yetkililerini müteaddit defalar bilgilendirdiklerini, bu yanlışlığın düzeltilmesi hususunda uyarılar yaptıklarını, bu konu ile ilgili Konya’da başından geçen bir hadiseyi de şöyle anlatıyor.

Geçtiğimiz senelerde muharrem ayında Konya’ya gitmiştim. Ayağımda da bir ağrı çıkmıştı. Cuma namazını büyük bir caminin bahçesinde kıldım. İmam; “hicretin gerçekleştiği Muharrem ayı” deyince sinirimden yerimde zor durdum. Namazdan sonra imamın yanına gittim; “Bu hutbeyi siz kendiniz mi hazırladınız?” dedim. “Hayır, müftülükten geldi” dedi, çıkartıp kâğıdı gösterdi. “Peki, siz hicretin Muharremde olmadığını bilmiyor musunuz” dedim. “Hutbe hazır hutbe” falan dedi.

Hicret, 26 Safer Perşembe günü yatsı namazı vaktinden sonra başlar 12 Rebiyülevvel Cuma günü ikindi namazı vaktinde son bulur.

Bizim toplumumuz 12 Rebiyülevvel tarihini yalnızca Efendimizin dünyaya teşrifi olarak bilirler oysa ki Efendimiz’in ahirete irtihali de aynı tarihtedir. Hicretin bittiği gün de bu tarihtedir. Hz. Ömer hicretin olduğu bu yılı birinci yıl yapmıştır. Fakat muharrem ayında hicret olmuş değildir.”

İslam tarihini başta hoca efendilerimiz olmak üzere hepimizin çok iyi araştırması gerekiyor.

Selam ve sevgilerle, 

Önceki ve Sonraki Yazılar