Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

Her PKK’lıyı meydanda asmazsanız terör bitmez dememiş miydik?

Elin Amerikalısı, Çinlisi bırakın PKK’lı gibi teröristi, uyuşturucu ve yüz kızartıcı suç işleyeni dahi idam ediyor dememiş miydik?

Pkk ve yandaşları militanların “Kobani protestosu” adı altında Güneydoğu’daki birçok şehirde vahşice, vandalca yaptıkları terör, devlet ve milletin varlığına karşı yapılmış bir savaş çağrısıdır.

Öldürüyorlar, yakıp yıkıyorlar… Kısasa kısas. Terör çıkartan ve silah kullanan her PKK’lıyı din-i mübin ve vatan-ı İslâmiye gereğince meydanda asacaksınız dedik.

İslâm üzere oluşan bin yıllık Türk ve Kürt kardeşliğini parçalamak isteyen her yakaladığınız PKK’lıyı ve yandaşlarını yakaladığınız yerde Devlet-i âliye ve nizam-ı âlem için asacaksınız demiştik.

Eylem üstünde yakaladığınız her teröristi yakalandığı mevkide sallandıracaksınız, demedik mi? Asmazsanız olmaz. Terörü ve PKK’yı kibarlıkla, diplomasiyle bitiremezsiniz?
Asılan teröristin döşüne de gerekçeli fermanını iliştireceksin ki, teröre tevessül edecek olan her PKK’lının yüreğine merhamet ve korku aynı anda yerleşsin. İslâm’dan neşet eden merhamet ve sevgini, otorite ve korkuyu âyet üzere göstereceksin.

Evvel emirde Meclis’ten terör suçları için anında idam kararını gerçekleştirme kanununu çıkartılmalı. AB gibi uyduruk ve yalanlar topluluğuna da şöyle demeli: “Bundan böyle benim ülkemde askerimi ve vatandaşımı şehit eden ve kanlı eylem yapan her PKK’lı ve benzeri teröristi anında asacağım.”

Kandil Dağı’nın yakacaksınız, silahlı gördüğünüz her PKK’lıyı meydanlarda asıp sallandıracaksınız. Savaştır bunun adı. Savaş açan düşman alçaklığın, canavarlığın bütün şenaatını taşıyarak saldırıyor. O zaman açıp Kur’ân-ı Kerim’i, böyle bir düşmana ne yapılır, gereğini yerine getireceksiniz, demedik mi dostâne dille!

 Kısasa kısas; nizamı tesis için her PKK’lıyı bir meydan asacaksınız, çâre yok. Devletin ve Türk ve Kürt kardeşliğinin köküne dinamit koymaya devam ediyorlar.

Asıp sallandırmazsan olmaz efendi! Böyle meseleler için âyete müracaat edeceksiniz, demiştik zamanında. “Müşrikler sizinle toptan savaştıkları gibi, siz de onlarla toptan savaşın” (Tevbe / 36). “Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah aşırı gidenleri sevmez” (Bakara /190).
Müslüman Kürt insanımızın tırnağına dahi zarar vermeden âyet üzere silahlı yakaladığınız her PKK’lı teröristi görünür yerlerde ibret için asacaksınız, demiş ve âyeti hatırlatmıştık: “Kendilerine haksız yere saldırılan kimselere savaşma izni verilmiştir. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye kadirdir (Hacc suresi / 39-40).

SOKAKTA PKK ADINA KİBRİT YAKAN BİLE AĞIR KARŞILIK GÖRMELİDİR.

Asacaksınız ki, İslâm’ın merhamet, sevgi ve korkusunu aynı anda hissetmeli bu şenî insanlar. İnsan hak ve hürriyetlerine asla aykırı değildir bu düşünce. Hak ve hukuka, hoşgörü ve hürriyetlere zarar gelmeyeceğini açık yüreklilikle beyan edeceksiniz. Ardından PKK’lı cânileri de köy, kasaba ve şehir meydanlarında asacaksınız ki Türk ve Kürt bin yıllık kardeşliği üzerine bir daha sımsıkı birleşip huzurla medeniyet ve refahını artırsın, demedik mi?

PKK, şehit ettikleriyle birlikte vatanın kimliğine de saldırmaktadır. Vatan, sekülerleştirilen, İslâm’ın gücünün azaltıldığı Kemalist Cumhuriyet Devleti demek değildir. Vatan, üzerinde İslâm’dan olanların bir arada yaşadığı ve İslâmları bir arada tutan ve birleştiren mekândır. İmam-ı Âzam Ebu Hanife Hazretleri, “toprak, ‘dar’ ahalisinin İslâm hüküm ve hukukuna göre yaşadığı yerdir” diyor.

NEKROFİL (ÖLÜSEVİCİ) PKK
PKK’lı nekrofiller, yani ölüseviciliği katliama ve teröre dönüştüren câniler sürüsü, eylemlerinde ölenlerin sayısal varlıklarını hedeflerine ulaşmakta en önemli vasıta kabul ederler. Dolayısıyla her PKK’lı ve bu câni örgütü destekleyen HDP’li yandaşları da nekrofildir.

Bu şenî örgüt ve yandaşlarının ideolojilerinde öldürmek, terör estirmek, yakıp yıkmak patolojik bir şiddete dönüştüğü mâlûm.  Sözde “Kürtlük” adına öldürmeyi ve terörü doktrinleştirdiler.  Bu kaatil örgütün nekrofilik sloganı; “Öl ve öldür!”. Tek gayeleri Türkiye’yi “ölüm tarlalarına” dönüştürmek, Türk devletiyle kardeşliğini ve birliğini sürdürmek isteyen Müslüman Kürtleri “ajite” ederek, koparmaktır.

Hâsıl-ı kelâm; PKK karşısındaki vaziyetin, devletin varlığına ve izzetine tecavüz noktasına geldiğini söylemek, bu ülkedeki her Müslümanın vazifesidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar