Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

Her Okula Girmesi Gereken Bir Kitap: “Okuma Hikâyeleri”

    Duran Boz; şair ve yazar. K. Maraş Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi’nde muallim. Ömer Erinç müstearıyla yazdığı şiir ve deneme kitaplarıyla da tanınır. Kıraathane Sohbetleri’nin başlatıcısıdır. Onun mümeyyiz vasfı, Şehr-i Maraş Kitaplığına hazırladığı birbirinden değerli kalıcı kitaplardır. Bunlardan bazıları: “Bir Şimdiki Zaman Şairi Mehmet Âkif Ersoy”, “Yazarların Şehri Kahramanmaraş”, “Yahya Kemal Kitabı”, “Şiirli Şehir Kahramanmaraş”, “Kahramanmaraş Öykü Günleri”, “M. Akif İnan Biyografisi”, “Kitaba Çağrı Sınavında İnsan”, “Kitaba Çağrı”,”Son iki kitap birbirinin genişletilmiş devamı ve özellikle üniversite gençleri için bir başucu kitabıdır. Kitaba Çağrı, millet çocuklarının elinden hiç düşmemesi gereken bir zengin kitap yazılarıyla dolu. Duran Boz’un kalıcı güzel kitaplardan biri de “Maraş Türküleri ve Oyun Havaları” kitabıdır.” Sırf bu kitap için dahi teşekkür etmeye değer.

      Bu velut insan, usanmak bilmeden millet çocuklarına bir kitap daha derleyip yayınladı ki gerçekten her okulda bulunması gereken ve millî şuur görevi yapacak ağırlıkta bir kitap bu: “OKUMA HİKÂYELERİ.”  Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye tarafından bu kitap bütün okullara dağıtılmalıdır. Doğudan Batıya Türkiye’deki bütün orta ve üniversite öğrencilerine hediye edilecek özellikte faydalı bir kitaptır. Hiç abartmadan ifade ederim ki “Kitaba Çağrı” gibi bu kitapta liselerde yardımcı kitap özelliğini taşıyor. Dahası, Tâlim Terbiye Kurulu’nca “Okullarda tavsiye kitaplar”  arasına alınmalıdır. Çünkü bu mânada örneği olmayan kitaplardır bu iki kitap. Daha önce Kitap okuma üstüne bir hayli yazar ve ilim erbabının yazdığı bu yoğunlukta kitap hazırlanmamış Türkiye’de. 

    Okuduğumuz kitaplar, içimizin derinliklerinde unutulmaya yüz tutan, çokça da unutulan kendi varoluşumuzun belgeleridir. “OKUMA HİKÂYELERİ” kitabındaki yazılar hepimizin az-çok yaşadığı kitapla başlayan hayat hikâyeleridir. “OKUMA HİKÂYELERİ” kitabı, ruhumuzun kıvrımları arasında saklı olan, gün yüzüne çıkmayı bekleyen kendi hayat hikâyemizdir aslında. Okurken dile getiremesek de okuduğumuz kitaplarda var olma isteğimizi görüyor ve yaşatmış oluyoruz. “Okuma Hikâyeleri” hafızalarda kalıcı bir kitap... Kitapların pîrleri ondan râzı olsun.

      Editörlüğünü Duran Boz’un yaptığı Hangar Yayınları arasından çıkan  “Okuma Hikâyeleri” kitabında okuma hikâyelerini yazanlardan birkaç yazar ismi: Ömer Lekesiz,  Rasim Özdenören, İbrahim Demirci, Hüseyin Atlansoy, Şaban Abak, Mehmet Narlı, Cemal Şakar , Sadık Yalsızuçanlar, Ali Haydar Haksal, Necip Tosun, Mustafa Köneçoğlu, Güray Süngü, A. Ali Ural, Turan Karataş, Duran Boz, Osman Konuk,  Ahmet Kekeç,  Köksal Alver, Ahmet Büke, Abdullah Harmancı, Necati Mert, Arif Ay,  Ahmet Doğan İlbey, Necip Evlice, Yunus Develi, Yıldız Ramazanoğlu, Erdal Çakır, Lütfi Bergen, Ali Emre,  Mehmet Aycı, Suavi Kemal Yazgıç, Ethem Baran,  Ali K. Metin, İsmail Karakurt, Gökhan Özcan, Âtıf Bedir, Vefa Taşdelen, Osman Özbahçe, Bünyamin K.,   Ercan Yıldırım, Ahmet Edip Başaran….

Önceki ve Sonraki Yazılar