HARRANLI OLMAK İYİDİR!

Gülhane Parkı’ndaki ceviz ağacı gibi farkında olunmamak, bir lokma uğruna köle olmaktan daha iyidir.

Dertli türküye eşlik edip söyleyeninin “Ben bir abdalım, ötekiyim, diyerek bir ömür garip yaşayıp gittiğini bilmeyerek!” efkârlanmak, birilerini aptal yerine koymaya nazaran iyinin de iyisidir.

Saf olmak, safa yatmaktan, başkasını saf görmekten çok daha iyidir.

Cami cemaati olmak, cami imamının yalanına inanmak, Franklin cemaatine üye olup el etek öpmekten çok, çok daha iyidir.

Politika bilmemek, ilm-i siyasetten anlamamak, tabelalara gönlünü zerk edip feleğini şaşırmaktan çok çok çok daha iyidir.

***

Harranlı olmak iyidir!

Haddini ve hakkını bilmek, haksızlık karşısında susup dilsiz şeytan olmaktan iyidir.

Bilmeden, fikir sahibi olmadan konuşmamak, bilip de yalan konuşmaktan  iyidir.

Emin olmadığın, duyduğun, gördüğün bilgiden, emin olduğun az bilgi iyinin de iyisidir.

Dik durduğun için yüzüne söylenecek hakaret, eğilip kıvrım kıvrım olduğunda arkadan gelecek sövgüden, küfürden çok, çok daha iyidir.

***

Harranlı olmak iyidir!

Ne bir selam ile işe alınırsın ne de bir selam ile işinden olursun!

Azıcık aşın, kaygısız başın, musalladayken riyasız birkaç gardaşın olur.

Mülakat bilmezsin, rüşvet ve iltimastan anlamazsın ama en azından yastığa başını rahat koyarsın.

Mahkemede dayın olmaz, ihaleye sokacak kayının olmaz ama helal kazancına da doyum olmaz.

***

Harranlı olmak iyidir!

Subliminalmiş, algıymış,  tezgâhmış bilmezsin!

Değişenden de değiştirenden de haberin olmaz velhasıl kirlenmezsin.

Ne politize olursun ne de terörize, ulufe almayana müsadere uygulanmaz!

İki dudak arasına sıkışıp kalmaz, sözünü esirgemezsin.

Ne de olsa “Gavur ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar.” demişler.

***

Harranlı olmak iyidir!

Mihnet etmez sünepeye, kula kulluk etmezsin!

Vatana ihanet görse babasında, gözünü kırpmaz, affetmezsin!

Onuru çiklete çevirenler gibi,

Kırılan tırnağını, onurundan önde tutmazsın!

Dinden sual olunursun amma dini kullanmaktan sual olunmazsın. Ne de olsa bildiğin ile amel edersin, bilmediğini Allah bilir dersin.

***

Harranlı olmak iyidir!

Batak oynarsın, tavla oynarsın, domino oynarsın ama ÜÇ MAYMUNU oynamazsın.

Bazen yürür, bazen koşarsın ve nihayetinde yorulursun ama ne birilerini tezgâhında yoğurursun ne de birilerinin tezgâhında yoğrulursun.

Az okudum diye belki  kafanı dağlara taşlara çalarsın ama organ çalmazsın, fondan bonodan almazsın.

***

Dünyanın hangi ülkesinde, şehrinde yahut köyünde olursan ol, Harranlı olmak iyidir.

Harranlının en büyük özelliği ise şudur;

“Vatan, tehlikeye düştüğünde vatanın sahibidir lakin vatan felaha ulaştığında vatanın kiracısıdır.”

Önceki ve Sonraki Yazılar