Haber ve Görevi

İngilizce’deki North (Kuzey), East (Doğu), West (Batı) ve South (Güney) kelimelerinin baş harflerinden türeyen haber sözcüğü, her yönde ortaya çıkan olaylar şeklinde tanımlanır.

Zira, bireyin bulunduğu her ortamda, haber niteliği taşıyabilecek olaylar gelişir.

Gelişmeler Zinciri

Haberler, günlük yaşamın akışı içinde, değişikliğe neden olan veya olacak gelişmeler zinciridir.

Haberler ayrıca, bireylerin yakın çevreleriyle ve hatta, dünyayla, günlük ve uzun süreli bilgi bağlantılarını sağlar.

Öyle ki; yaşamın çeşitli aşamalarındaki gelişmeler, haberlere kaynaklık eder.

Bir başka ifadeyle, haberler, bireyleri kişisel, yerel, yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamdaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi kılar.

Nedir Bu Gelişmeler?

*Doğum

*Ölüm

*Yerellik

*Benzerlik

*Güncellik

*Yenilik

*Değişme

*Gelişme

*Seçkinlik

*Üstünlük

*Olağandışılık

*Başarı

*Başarısızlık

*Yenilgi

*Gerilim

*Karmaşa

*Çatışma

*Karışıklık

*Felaket

*Afet

*Toplum üzerine etki

*Ülkeye, kültüre ve coğrafyaya yakınlık veyahut uzaklık

Keza, haberler aracılığıyla, tüm bu gelişmeler hakkında malûmat edinen bireyler, bilgilenirler. Eğitilirler. Eğlenirler. Üzülürler. Sevinirler.

Eyleme yönelirler veya eylemden vazgeçerler.

Her karar, bir seçimdir.

Kararlar Nasıl Oluşur?

Bireylerin tüm yaşamları boyunca verdikleri kararların en basitleri bile, bazı değer yargılarının katkılarıyla oluşur.

Dahası, bireyler, yaptıkları her seçime kişiliklerini koyarlar.

Dolayısıyla, bireyler, seçim yaparlarken, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, kimi değerlerini harekete geçirirler.

Nedir Bu Değerler?

Estetik, mesleki, mantıki, sosyokültürel ve ahlaki değerler.

Muhabir, Neden Koşullanır?

Ezcümle, bu değerlerden her biri, muhabiri de habere nasıl yaklaşacağı yönünde koşullandırır.

Malûmunuz üzere, “gözlemleri ve duyumları iletmek, haber üretmektir.” (Esat Beşer. Haber ve Kökeni. Maraş Gündem Gazetesi. 18 Temmuz 2019)

Haber Üretimini, Ne Etkiler?

Muhabirin kişiliği, içinde yaşanılan toplum ve haberi üreten kurumun yapısı, haber üretimini etkiler.

Dipnot: 18 Temmuz Perşembe günü, yaş günümdü. Bu vesileyle, yaş günümü kutlayan yurtdışındaki, içindeki ve özellikle de Yüce İnsan’a teşekkür ederim. Bir kutlama mesajı, ancak bu kadar içten yazılır. Yüce İnsan’ın Kutlama Mesajı: “Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu ve eğlenceli yılların olsun. Yeni yaşın huzur ve mutluluk versin. İyi ki; doğdun, evlat.”

https://www.marasgundem.com.tr/makale/haber-ve-kokeni-17075

Önceki ve Sonraki Yazılar