Haber Başlıkları

Haber Başlıkları, olayın özünü yansıtmaktadır.

Ayrıca, olayın ilk plânda değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Haber Vitrini

Ki; bu niteliğiyle, bu niteliği nedeniyle, Haber Başlıkları, haberin vitrinidir.

Zaten, böyle yani “Haberin Vitrini” olarak isimlendirilmektedir.

Haberin Özeti Oluşu

Haber Başlıkları, haberin birkaç kelimeden oluşan ve çoğunlukla, bir yargı bildiren kısa birer özetidir.

Bir gazete veya bir dergi haberi söz konusu olduğu zaman, dikkati çeken ilk öğe, Haber Başlıkları’dır.

Zira, birçok okuyucu, gazeteyi veyahut dergiyi tümüyle okumaz.

Bunun yerine, sadece Haber Başlıkları’nı okur.

Böylelikle, haberle ilgili genel bir bilgi edinmiş olur.

Haber Başlıkları, Nasıl Olmalıdır?

Haber Başlıkları, açık, anlaşılır, ilginç ve kesinlikle kesin olmalıdır.

Haber Okuma İsteği

Şayet Haber Başlıkları, açıksa, anlaşılırsa, ilginçse ve kesinse, okuyucu, Haber Metni’ni de elbette okumak isteyecektir.

Haber Başlıkları ve Yazınsal Boyutları

Katiyen unutulmamalıdır ki; Haber Başlıkları’nın Haber Metinleri gibi yazınsal bir boyutu vardır.

Zahir, konu başlığı biçiminde, her sözcüğün ilk harfinin büyük yazıldığı Haber Başlıkları, doğru değildir. Yanlıştır.

Haber Başlıkları’nın Biçimlenişi

Haber Başlıkları’nı, haberi yazan muhabir önerebilir.

Ne var ki; Haber Başlıkları, sayfa tasarımcısının ve yönetim kadrosunun yönlendirmesi doğrultusunda biçimlenir.

Dolayısıyla, Haber Başlıkları, ayrı, apayrı bir çalışma gerektirir.

Buna ilaveten, Haber Başlıkları, bazen eleştiri nedeni, bazen de onur olur.

Başlık Kompozisyonu ve Ara Başlıklar, Neyi Belirler?

Haber Metni’nde yer alan Başlık Kompozisyonu ve Ara Başlıklar, bir gazetenin veya bir derginin kimliğini belirler.

Ki, bu yönleriyle, bu özellikleriyle, en önemli öğeler içerisindedirler.

Haber Başlıkları’nda, Neye Dikkat Edilmelidir?

Haber Başlıkları’nda, dikkat edilmesi gereken bazı ilkeler vardır.

Bu İlkeler Nedir?

Haber Başlıkları, öncelikle, haberin tüm öğelerini yansıtmalıdır.

Öyle ki; bu öğeler içerisinde, en önemlisi; Haber Başlıkları, kısa ve anlaşılır olmalıdır.

Buna ilaveten, Haber Başlıkları, Haber Metni’nin özetini içermelidir.

Bu bağlamda, Haber Başlıkları, Haber Metni’yle asla çelişmemelidir.

Ayrıca, okuyucunun dikkatini çekmelidir.

Dahası, imalı anlam ve yorum içermemelidir.

Diğer ilkeler kadar elzem ve ehem olanı, Haber Başlığı, abartılı olmamalıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar