Gönül Dünyamızı Aydınlatan Mümtaz Şahsiyetler -1-

Gönül ve ruh dünyamızı aydınlatan büyüklerimizi unutmamak adına O zatların miladi ve hicri tarihlerine göre; doğum ve vefat yıldönümleri geldiğinde hayatlarına dair kısa bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Bu hafta ki GÖNÜL DÜNYAMIZI AYDINLATAN MÜMTAZ ŞAHSİYETLER seri yazılarımıza misafir olan isimler: Prof. Dr. Emin Işık, Osman Gazi, Muhammed Cevad Taki’dir.

PROF. DR. EMİN IŞIK (Vefat tarihi: 1 ağustos 2019)

whatsapp-image-2019-08-03-at-12.24.57.jpeg

Hafız, mesnevihan ve ilim adamı. 1936’da Hatay’da dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde (Marmara İlahiyat) Kur’an İlimleri ve Tefsir Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 39 yıl süren resmi hizmetin ardından 2001’de emekli oldu. Düşünce hayatının öncü ismi olan Prof. Dr. Emin Işık’ın makaleleri Fikir ve Sanatta Hareket, Tohum, İslam Medeniyeti gibi çeşitli dergilerde yayınlandı. Ayrıca Tercüman ve Ayrıntılı Haber gazetelerinde günlük yazıları yayımlandı. Emin Işık’ın, Devleti Kuran İrade (1971), Kuran’ın Getirdiği İrade (1974), Nurettin Topçu-Çağdaş Bir Dervişin Dünyası (2019) gibi kitapları bulunuyor.  1 Ağustos 2019 ta âlem-i ervâha göçtü. Allah rahmet eyleye, menzili mübarek ola…

1-20190803123000.jpg

OSMAN GAZİ (Vefat tarihi: 1 Ağustos 1326)

Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı,  Osman Gazi Bey miladi takvime göre 1258 hicri takvime göre 656 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. Anne adı; Hayme, baba adı; Ertuğrul’dur. Osman Bey; 1299 yılında Osmanlı'yı uç beyi olmaktan çıkarıp Söğüt ve Domaniç'te Osmanlı Beyliğini kurdu. 1302'de Koyunhisar Muharebesinden sonra kazanarak bağımsızlığını ilan etti. Moğol istilalarından kaçan Müslümanların beyliğine sığınması ile siyasi ve askeri gücü arttı. Çöküş döneminde bulunan Doğu Roma İmparatorluğu'ndaki karışıklıkların da etkisiyle kısa sürede Anadolu ve Doğu Roma'nın hâkimi durumuna geldi.

Bursa'nın fethini görmeden 1 Ağustos 1326 günü, 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzere geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt'ten Bursa'daki Gümüş Künbed'e defnedildi... Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi, Bilecik, Eskişehir merkez, Sakarya'ya bağlı Geyve, Akyazı ve Hendek, Kütahya-Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya, Yenişehir ve İnegöl ilçelerini kapsıyordu.

MUHAMMED CEVAD TAKİ:  (Vefat tarihi: 7 Ağustos 835 )

On iki imamın dokuzuncusu, tanınmış büyük velilerden... Takî lakâbı ile meşhurdur. 810 (H. 195) tarihinde, Receb ayının onunda Medine'de doğdu. 835 (H.220) yılında Zilhicce ayının altısında ( 7 Ağustos) Bağdat'ta vefat etti. Kabri, dedesi Musa-i Kâzım hazretlerinin kabrinin arkasındadır. Muhammed Cevâd hazretleri, Resûlullah Efendimizin torunu olup, Hazret-i Ali ile Hazret-i Fâtıma'nın (r.a.) evlatlarındandır. Hazret-i Hüseyin'in torunlarından olduğu için "Seyyid"dir.

Bir başka yazımızda görüşmek ümidiyle…

Önceki ve Sonraki Yazılar