Gerçek Tarih

“Tarihi gerçekler yazılmazsa, zamanla uydurma argümanlar gerçek gibi algılanmaya başlar ve insanları şaşırtır bir niteliğe bürünür.”

OSMANLI PADİŞAHI II. ABDÜLHAMİT’İN KAYBETTİĞİ

TOPRAKLAR:

Osmanlılar II. Abdülhamid döneminde hiç toprak kaybetmedi sözü sık sık önümüze sürülüyor. Bu yalan hamaset tarihi anlatmak ve yazmak gerçek tarihçilerin görevidir. Överek, söverek tarih olmaz. Gerçekler ne ise odur. Bir kez daha hatırlatmak amacıyla aşağıdaki makaleyi kaleme alıyorum.

II.Abdülhamit döneminde Osmanlı çok toprak kaybetti. Öyle ki iki Türkiye kadar toprak kaybedilmesine rağmen hiç toprak kaybetmediğini söylediler. Tarih bilmeyen yeni kuşağa toplumun hafızasını silerek uydurma bilgilere yüklenmeye çalışıldı. Ancak unutulmamalıdır. “Gerçekler mızrak gibidir, çuvala sığmaz.” Ne acıdır ki savaşarak toprak kaybetmek bir yana,   savaşmadan masa başında kaybedilen topraklar bile vardı.

Örneğin 1878'de Yunanistan Osmanlı'dan toprak istedi. 1 Temmuz 1878’de devletler hukukunda görülmemiş garip antlaşmayla KIBRIS İngiltere’ye “emaneten” terk edildi. İngiltere, Kıbrıs’a karşılık her yıl Osmanlı’ya 22 bin 936 kese altın ödeyecekti. Ancak İngiltere antlaşma maddelerine hiçbir zaman uymadı İngiltere Kıbrıs’tan Türkleri boşaltarak yerlerine Rumları doldurdu ve Birinci Dünya Savaşı başlarken de 1914 yılında Kıbrıs’ı ilhak etti.

II. Abdülhamit büyük devletlerin de baskısıyla 1881'de Teselya ve Narda'yı Yunanistan'a verdi. İşin ilginç tarafı, II. Abdülhamit, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Teselya'yı savaşarak geri aldı, ancak savaş sonrasında büyük devletlerin baskısıyla Teselya'yı 1897'de yeniden Yunanistan'a bırakmak zorunda kaldı. 1881'de Fransa Tunus'u işgal ettiğinde II. Abdülhamit, Mithat Paşa'yı kendisine teslim eden Fransa'nın Tunus'u işgaline sessiz kaldı. (Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı, C.1, Kısım 1, 2. Baskı, s.24, 25).1882'de Mısır İngilizlerce işgal edildiğinde II. Abdülhamit değişik vehimlerle Mısır'a asker göndermedi. Yusuf Hikmet Bayur, Abdülhamit'in, Mısır'a gidecek askerin orada gördüklerinden gözünün açılacağı endişesiyle Mısır'a asker göndermediğini yazıyor. (Bayur, age. s.33).

II.Abdülhamit döneminde kaybedilen diğer topraklar da şöyle:
1878 Berlin Antlaşması'yla Batum, Ardahan, Kars, Oltu, Kağızman Ruslara, Kotur kazası ve civarı İran'a, Bosna Hersek Avusturya'ya bırakıldı. Bulgaristan önce özerk, sonra bağımsız oldu. Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız oldu. Şarki Rumeli Eyaleti kuruldu ve önce özerk, sonra bağımsız oldu.
Girit fiilen Yunanistan'a geçti. II.Abdülhamit döneminde İngiltere, Kıbrıs ve Mısır'ı alarak adeta Akdeniz'e yerleşti.

II.Abdülhamit döneminde Osmanlı, toplamda yaklaşık 1.600.000 ( bazı ölçümlerde de 1.900.000) kilometrekareye yakın toprak kaybetti. Tarihçi Murat Bardakçı, Abdülhamid'in 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı'nın, Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbıstan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybettiğini söyledi. Tarihçi Murat Bardakçı Sultan Abdülhamid'in döneminde kaybedilen toprakların, bugünkü Türkiye'nin iki katı olduğunu da ifade etmiştir.

 Ancak bütün günahı Padişah II.Abdülhamid’e yüklemek, kelimenin tam anlamıyla haksızlıktır. Çünkü başta Balkanlar ve diğer bölgelerde olaylar başladığında Sultan tahta çıktı. Bu çöküşü durdurabilir miydi bence imkansızdı. Çünkü Avrupalı sömürgeciler Osmanlı coğrafyasını paylaşmaya başlamışlardı. Benim şiddetle eleştirim şu:  “II. Abdülhamid toprak kaybetmedi” cümlesine öfkeliyim. Yoksa Osmanlı. doğruları ve yanlışları ile bizim geçmişimizdir. Elbet ki sahipleneceğiz. Ancak yalanla, iftira ile cilalamaya hiç gerek yoktur. Gerçekler ne ise odur. İşte bu yüzden sözde ideolojik tarihçilerin uydurmaları gerçekleri saptırmaya yetmiyor.

OSMANLI’NIN HEZİMETİ BERLİN ANTLAŞMASIDIR.

 Karlofça Antlaşması (1699) başlayan toprak kayıbı Berlin Antlaşma ile zirve yapmıştır. Osmanlı, kelimenin tam anlamıyla batının sömürgesi olmuştur.

abdul-2.jpg

Faydalanılan Kaynaklar:

NTV Tarih Dergisi Murat Bardakçı

Hürriyet Tarih Dergisi

Yüzyılın Kitabı Sinan Meydan…

Osmanlı Tarihi İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Atatürk’ün Bütün Eserleri 30 cilt, İstanbul, 1998-2011

19. Yüzyıl Siyasi Tarihi İstanbul 2010 Fahir Armaoğlu

Önceki ve Sonraki Yazılar