GEÇMIşTEN GÜNÜMÜZE SANAYIMIZE YÖN VERENLER

Işim geregi uzun müddet Kahramanmaraşlı sanayicilerimizle beraber oldum. Işyerlerinde, fabrikalarında çalıştım. Bu vesile ile kendilerini, özel sohbetlerini, fikirlerini, hadiselere karşı bakış farklılıklarını   daha yakından tanıma imkanım oldu.

 

Nasip olursa, bu kişilerle yaşadıgım hatıraları ve  gözlemlerimi  yeri geldikçe  sizlerle  paylaşmak istiyorum. 

 

Bunlardan; Hasan BALCI, Sabahattin Çavuş BALCIOGLU, Ismail KURTUL, Sıddık AKDIşLI, Yusuf KIRIşÇI, Kasım YAGLICA, Mustafa GÖRGEL, Faruk ARIKAN, Nevres ONGUN, Ökkeş UNCU, Ali KENGER gibi şu anda aklıma gelen, sayabildiklerim.     

 

Tarımdan sanayi ye geçişte lokomotif olmuş bu kişiler, aynı zamanda Kahramanmaraş ekonomisine yön veren birinci kuşak sanayicilerimizdendir.

 

şimdi bir kısmı Rahmetli,  bir kısmı da hasta ve rahatsız olsalar da. Hiçbir zaman unutulmaması gereken şahsiyetlerimizdir. Ekonomik istiklal mücadelemizin Sütçü Imamları, Mıllış Nurileri ve Çuhadar Alileridir. 

 

Bu vesile ile yaşayanlara saglıklı uzun ömürler, vefat edenlere Allah tan rahmet diliyoruz.                                            

                            

1970 lerde,  Kahramanmaraş ta Sümerbank dışında başka bir fabrika yoktu. Tarladan çıkarak, fabrikalaşmaya, makineleşmeye,  hepsinden önemlisi bir araya gelebilme  cesaretini göstererek, otuz ortaklı  Marteks ve Pişkinler iplik fabrikalarını kurmuşlardı. 

 

Günümüzde iki kardeş bile bir araya gelemez iken, otuz yıl önce,  otuz ortak bir araya gelebilme cesaretini  göstermişler.

 

Kahramanmaraş birlikte olmanın verdigi gücü artık  tanımalıdır.

 

Nasıl ki;  dört adet  bir,  alt alta geldiginde  toplamı  dört edecegi gibi, eger  yan yana gelirse  kıymetinin,  bir den  bine katlanacagını,  (1111)  binyüzonbir oldugunu görürüz. Birlikte olmanın verdigi  bereketin  kullanılması gerektigini düşünüyoruz. 

 

Bir su damlacıgının verdigi ilhamla, KASIAD son günlerde bir logo oluşturdu. Damlaya damlaya göl olur gerçegi vurgulanmış. Damlalar hükmündeki küçük birikimler bir araya gelerek,  ırmaklar denizler oluşturulması belirtilmiş.   

 

Verilmek istenilen bu mesajı, Kahramanmaraş ta  kırk yıl önce birinci kuşak sanayicilerimiz uygulamışlardı.

 

şimdi ise, ikinci kuşak sanayicilerimiz  bu hamleyi neden tamamlamasın? diyoruz.

 

Selam ve sevgi ile.

Önceki ve Sonraki Yazılar