Gazetecilik ve Gazeteci

Toplumsal Ürün

Bilgi, en önemli toplumsal üründür.

Toplumsal Gereksinim

Haber de en önemli toplumsal gereksinimdir.

Gazetecilik

Gazetecilik ise, bir yönüyle, bu iki toplumsal öğeyle de yani bilgiyle ve haberle ilintilidir.

Bu nedenle, kamu görevi, kabul edilir.

Gerçi, bundan bir aşama daha ileri gitmelidir.

Öyle ki; görevlerinden biri olan haber vermekten ve dolayısıyla, kişilere bilgiye erişmede katkıda bulunmaktan bir aşama daha ileri gitmelidir.

Gazetecilik ve Amacı

Keza, gazetecilik, günümüz Bilgi Çağı’nda, bir amaçta yoğunlaşmalıdır.

Nedir Bu Amaç?

Kişilere düşünmeyi ve dahası, akılcı davranmayı öğretme amacı.

Zira, düşünmek ve akılcı davranmak, günümüzde, eğitimin başlıca ilkeleridir. Böyle kabul edilmektedir.

Yazılı Basın

Yazılı Basın, diğer kitle iletişim araçları kapasitesindedir. Görevindedir.

İlişkilere ve Etkileşimlere Katkısı

Ayrıca, bireyin bireysel ve toplumsal ilişkilerine ve etkileşimlerine katkıda bulunur.

Kısacası, Yazılı Basın, önemli iletişim araçlarının başlıcasıdır.

Hangi Alanda?

Bireyin toplumsallaşması alanında.

On Binde Bir

Ne yazık ki; Türkiye gibi, gelişmiş değil, gelişen toplumlarda, düzenli kitap okuma oranı, on binde birdir veya en fazlasıyla, bu civardadır.

Gazeteci ve Çabası

Bu nedenle, gazeteci, bireyleri düşünmeye yöneltme yönünde, çaba harcamalıdır.

Ne Aracılığıyla?

Haberlerde verdiği bilgilerin yanı sıra hatırlatmalarla. Uyarılarla. İpuçlarıyla ve özellikle de önerilerle.

Gazeteci için, önemli ve elzem birtakım şeyler vardır.

Nedir Bunlar?

Gazeteci için, her şeyden önce gerekli olan, geniş ve derin bir kültürdür. Kültür birikimidir.

İletişim tekniklerine tümüyle hâkimiyettir.

Giderek artan oranda uzmanlaşmadır.

Ki; bu nedenle, gazeteci, uzmanlaştığı alanda, meslek yaşamı boyunca, eğitimini sürdürmelidir.

Gelişmelerden mütemadiyen haberdar olmalıdır.

En önemlisi de gazeteci, kendisini uzmanlık alanının dar çerçevesi içerisine kapatmamalıdır.

Değerlerin Yücelişi

Bilakis, kimi değerleri yüceltme yönünde, sürekli çaba göstermelidir.

Ne Gibi Değerler?

Bireysel, toplumsal ve evrensel değerler.

Önceki ve Sonraki Yazılar