En Güzel Yatırım

Yatırım dediğimiz zaman yapmış olduğumuz para, mal, mülk gibi maddi yatırımlar aklımıza gelir. Tabiî ki imkanlar doğrultusunda yapılan bu yatırımlar da yaşamımızı sürdürmek için gereklidir. Ama asıl ele almak istediğim konu maddi değil, manevi yatırım yani insanın insana yaptığı yatırımdır.

İnsan olarak amaçlarımızı gerçekleştirmek için birbirimize ihtiyaç duyar,  her zaman muhtaç oluruz. Eş, dost, akraba olmadan ne kadar mutlu yaşayabiliriz ki?

 Her geçen gün insanın insana karşı beslediği sevgi, saygı, yardımlaşma, özveri, dayanışma gibi birçok kavram yavaş yavaş özelliklerini yitiriyor. Her işin arkasında bir menfaat aranmaya başlanıyor. Oysa yabancı ülkelerin Türkler hakkında en büyük izlenimi konukseverlik ve karşılıksız yardım, gelenek ve göreneklere bağlılık olmaktadır.

Şu kısacık dünyada yardımlaşmayı, paylaşmayı öğretip, sevgi ve dostluğu ne kadar karşımızdaki insana verebiliyorsak mutlaka karşılığını bir şekilde alabiliyoruz.  Çocuklarımıza da bu bilinci vererek en büyük yatırımı yapmış oluruz. Bu yatırımda en büyük etkenler, karşılıklı büyük küçük herkesin birbirini sevmesi, sayması ve en önemlisi karşındaki insanı olduğu gibi kabul etme duygularıdır.

Yardıma muhtaç her canlıya,  yardımcı olabilmek, empati kurup bir gün bizim de ihtiyaç duyabileceğimizi düşünerek hareket etme bilincinde olma yerleşmelidir benliğimize…

İnsanın en büyük manevi ihtiyacı sevmek ve sevilmek duygusudur hiç şüphesiz.  Sevginin açmadığı kapı yoktur. Dünyanın yaşanabilirliği, sevginin insandaki oranıyla alakalıdır. Nitekim sevgisizler yüzünden her geçen gün dünya neşesinden bir şeyler kaybetmektedir,

İnsanı insandan uzaklaştıran en büyük nedenler yalan söyleme, çıkar ilişkisi ve ikiyüzlülük gibi, tamamen güven duygusunu yok eden davranış biçimidir. Bu tür insanları eğiterek doğru yolu gösterebiliriz. Bir kişiyi bile kazanabilmek çok önemlidir.

Aslında artık dünya üzerinde yaşayan tüm insanların vakit kaybetmeden ele ele verme, birlik olma zamanıdır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı ve insanlar bilinçlendirilmelidir. Hoşgörü hepimizin bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hatalarını bağışlayalım.

İnsanlar yardım yaparsa yardım alır, dostluk yaparsa dost olur, sevgi beslerse sevgi görür,

 Kısacası insanlar, insan sevgisi ile yaşar…

Önceki ve Sonraki Yazılar