Dilimiz; Türkçe’miz

“Dilin, milli ve zengin olması, milli duyguların gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini ve bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” – Mustafa Kemal Atatürk

Ahmet Necdet Sezer, Türk dilindeki yabancı sözcük sayısının artması ve dilin kullanımında yapılan yanlışların süreklilik kazanmasının, bireylerin zamanla bu yanlışları doğru gibi algılayarak benimsemesine yol açtığını belirterek, bunun dilin özüne zarar vereceğini kaydetmiştir.

Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlar arasında duygu, düşünce ve inanç birliğini oluşturan, toplumsal yapıyı güçlendiren, geçmişle gelecek arasında ortak bir bağ kuran en önemli yapı taşının dil olduğunu vurgulamıştır:

“Dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında yer alan Türkçe’miz; tarihimiz, kültürümüz ve ulusal değerlerimizin korunarak, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan temel zenginliğimizdir. Dil bağımsızlığını, siyasal ve ulusal bağımsızlığımızın ayrılmaz bir öğesi olarak gören Atatürk, çağdaşlaşma sürecinde dilimizin geliştirilmesine ve yabancı sözcüklerin arındırılmasına büyük önem vermiştir.”

Önceki ve Sonraki Yazılar