Nurettin Abacıoglu

Nurettin Abacıoglu

Bosna Hersek Ve Türkiye Kardeşliği

Bosna Hersek – Türkiye  kardeşliği buluşması.   

Organizetörlüğü sayın Osman Nalbant  yaptı.

Sponsorluğunu Mado  üstlendi.

Kardeşlik buluşması için Bosna Hersek’li 30 öğrenci şehrimize geldi.

Öğrenciler üç guruba ayrıldı. Gurubun birisini evimizde misafir ettik.

En büyük arzumuz kardeşliğin yurt sathında devam etmesidir

Öğrenciler Bosna Hersek- Türkiye yakınlaşmasına katkı sağlayacaklardır.

Bunlar Osmanlı İmparatorluğunun balkanlardaki son bekçileridir.  

Bosna Hersek’li müslümanlar balkanlarda ki  Osmanlı bakiyesidir.

Bu insanların hayatları travma ile doludur.

Kısa bir tarih turu atalım.

Osmanlı Devleti  balkan harbini 1913 tarihinde  kayıp etti ve Balkan’lardan çekildi.

Sonraki yıllarda Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ tek devlet oldu.

Yugoslavya adını aldı. Mareşal Tito başkan oldu.

Tito sosyalist - komünist düşünceye sahipti.

Müslüman Boşnak’ları  baskı altına aldı.

Asimilasyon politikası uyguladı.

Mareşal Tito ölünce Yugoslavya’ da iç karışıklıklar başladı.

1991 de Sırplar, Müslüman  Boşnaklara saldırdı.

Daha sonra Hırvatlar’ın saldırısına uğradı.

Boşnaklar fakirdi, silahları yoktu, nüfusları da azdı.

Düşman saldırılarına direnç gösteremediler.

Serebrenitsa da Sırplar Boşnaklara katliam yaptı. (1991-1995)

12 yaş üzeri erkekler katledildi.

1994 tarihinde  8.372  Boşnak şehit edildi.

20.000 mülteci Serebrenitsa’dan zorla çıkarıldı ve sürgün edildi.

Genç kızlar ve kadınlar  tecavüze uğradı.

Boşnak çocukları başka ülkelere satıldı.

Bütün uğraşısına rağmen,Türkiye’nin gücü Boşnakları kurtarmaya yetmedi.

A.B.D  başkanıBill Clinton 1995 de Boşnaklara yapılan  katliama müdahale etti.

Boşnak’lar Avrupa’nın göbeğinde Müslüman olmanın bedelini ağır ödediler.

Bu zulmü onlara reva görenler iki dünyada da rahat etmesinler.

Şehitlerin kanlarında boğulsunlar.

Allah’ın laneti üzerlerine olsun.

Olaylar durunca Türkiye  Boşnaklara yardımını artırdı.

Ekonomik ve kültürel bazda yardımlar devan ediyor.

Boşnak devlet adamı bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı  Aliya İzzet Begoviç’tir.

Bu bilge adamın güzel sözlerinden bazılarını siz okuyucularımla paylaşmak istiyorum.

“ İyi insan olmadan, iyi Müslüman olamayız.”

“İlimle din birbirinden ayrıldığı takdirde din insanları geri kafalılığa, ilim ise ataizme sürükler.”

“Kur,an  ve İslam  hocalara bırakılmayacak  kadar önemlidir.”

Önceki ve Sonraki Yazılar