Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

Bir Buğday Yetiştiricisi Bir Darbeci Generalden Değerlidir

Bir buğday yetiştiricisinin, bir maden işçisinin emeği, darbeci bir generalin statüsünden değerlidir. İhtiyacı için ekmek çalan, namusu için katil olan bir insan darbeci bir generalden asildir.

Bir buğday yetiştiricisi en iyi buğdayı yetiştirmekle, bir maden işçisi en çok kömürü çıkarmakla vatanına ve milletine darbeci generallerden daha çok bağlıdır.

Kalpleri yoktur darbeci generallerin? Oysa bir buğday yetiştiricisinin, bir maden işçisinin kalbi var. Çünkü milletine mensubiyetini ve emeğini sunuyor.  

Kendi toplumuna yabancılaşan darbeci generaller geceleri uyuyamazlar. Oysa bir buğday yetiştiricisi, bir maden işçisi geceleri huzurla uyurlar.

Gönüllerin değil, darbelerin uzmanıdırlar

“Kamusal” birer diktatör olan darbeci generallerden herkes korkar. Çünkü onların mesleği korkutmaktır, sevdirmek değil. İnsanî bir erdemleri olmaz. Gönül tâlimini bilmezler. Cellâtlığı, korkuyu ve güvensizliği yüceltirler. Bir şehre, bir mekâna darbeci bir general geldiğinde, o mekân halktan ve başörtülülerden temizlenir.

Darbeci generallerin içi dışı savaş kokar ve yürekleri demirdendir. Savaş ve darbeye inanırlar. Savaş ve darbe onların varlık sebepleridir. En iyi darbenin nasıl yapılacağına dair strateji, abluka ve taktik teorileri iyi bilirler. Ondan gayrı hiçbir şeydirler. 

Onlar için darbe ve savaş bir nimettir. Milletin değerleri, ekonomik kriz, işsizlik, istihdam, yoksulluk, bütçe açığı hiç önemli değil. Çünkü çâresi kolaydır:  Darbe yapmak ve ardından savaş çıkarmak...

Doğuda ve Batıda darbe yapmış ünlü generallerin darbe üstüne yazdıkları kitapları okurlar. Gönülleri aydınlatan, insanı kalbinden tutup mâveraya kanatlandıran mısraların, menkıbelerin anlatıldığı kitapları bilmezler.

Çağdaş darbeci generaller arasından hiç şair, ozan, edip çıktığını duydunuz mu? Çünkü kalpleri perdelenmiştir. Hikmet ve din adamlarını, kutsala çağıran insanları sevmezler.

Darbeci generaller ülkelerine ne vermişlerdir? Ekmek mi? Su mu? Aş mı? İş mi? Cemiyetin hayatına hiçbir değer katmadıkları halde halkın vergileriyle oluşan bütçeden en çok payı alırlar.

Veyl size, çatık yüzlü çağdaş darbeci generaller! Yüreğiniz var mı sizin?

Önceki ve Sonraki Yazılar