Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

“BAYRAMLAR BAYRAM OLSUN…”

Bayram, Müslüman toplumda sevgi ve kardeşliğin, sulh ve huzurun kuvveden fiile dönüştüğü ulvî bir gün.

Ne yazık ki birbirine siyasî menfaat için dost olan İslâm dünyasının kan tutmuş hâli yüreğimizi kanatıyor. Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da ve daha nice İslâm ülkelerinde hem düşman Batı eliyle, hem kendi iktidar hırsıyla birbirini boğazlayan Müslümanların bayramı bayram mıdır?

Doğu Türkistan’da, Kırım’da, Somali’de, Arakan’da, Çeçenistan’da, Filistin’de Müslümanlar zulüm görüyor. Bir yanda mazlum ve mazrur muhacir Müslümanlar, bir yanda servet ve konfor içinde yaşayan Müslümanlar…

Bu derin çelişkinin yaşandığı bir vasatta bayram bayram olabilir mi?

Dinimizde şikâyet yok. Âmenna! Fakat bu kadar içler acısı bir vaziyet karşısında Türkülerimizde söylendiği üzere "Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime" demekten kim kendini tutabilir?

“BAYRAMLAR BAYRAM OLSUN KURTULSUN”

“Çalışsa ne iş var, ne cepte para / Dağ oldu içinde büyüyen yara / Dikti gözlerini karşı duvara / Takvim ‘Bayram’ dedi, silindi yazı / Adam ‘öyle’ dedi, bağrında sızı / Döndürse yönünü herhangi dosta / Yaralı, gariban, dul, yetim, hasta / Yıllar, aylar, günler erirken yasta / Yer-gök ‘Bayram’ dedi, ağzını açtı / Adam ‘Bayram’ dedi, evinden kaçtı…”

Mısralarında dile gelen Anadolu insanın ıstırabını hissetmeden “Bayramlar bayram olur mu?” (Abdurrahim Karakoç, Suları Islatamadım, Bayramlar Bayram Ola-

1)“Bayram demek takvimdeki yazı mı? / Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı? / Açıp yüreğimi, yumup gözümü / Özüne girdiğim bayramlar hani?”

Anadolu insanının edep ve vakarından gizleyip devlet büyüklerine göstermediği sızısını duymadan bayramlar bayram olabilir mi? (a.g.e., Bayramlar Bayram ola-

2)Ülkelerini “ölüm tarlalarına” dönüştüren ölüm kusan zorbalara, merhum şair Abdurrahim Karakoç’un mısralarıyla haykırmadan bu bayram bayram olur mu?

haber yok, ufuklar kara / Semerkant kan ağlar, yanar Buhara / Keşmir, Kâbil, Kerkük hasret bahara / Kudüs’ün, Sina’nın bayramı nasıl?” (a.g.e., Bayramlar Bayram ola -

5)“Ya bayramlar bayram olsun kurtulsun / Ya takvimler cayır cayır yırtılsın!…” demeden bu bayram nasıl yapılır?

Bayramları acıya ve kana bulayan cellâtlara, usta şairin mısraıyla sormak lâzım: “Bayram af günü, barış günü, rahmete giriş günü” değil midir?

ACISIZ, SAVAŞSIZ BİR BAYRAMI ÖZLÜYORUZ

Yürekli şair Karakoç’un mısralarında temenni edildiği gibi umutluyuz:

“Âlem-i İslâm’a rahmet su gibi / aksın, bayram olsun bayramlarınız / evleriniz cennet kokusu gibi / koksun, bayram olsun bayramlarınız / (…) / kök bir, dallar ayrı ki, İslâm bir gül / Afganistan bir gül, Türkistan bir gül / vahdet bahçesine her insan bir gül / diksin, bayram olsun bayramlarınız.” (a.g.e., Bayramlar Bayram ola -6)

Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün Müslümanların hasreti bayramları bayram gibi yaşamak… Zulüm, acı ve fitnenin olmadığı savaşsız bir bayramı özlüyoruz?

Önceki ve Sonraki Yazılar