1. YAZARLAR

  2. Esat BEŞER

  3. Basın ve İfade Özgürlüğü
Esat BEŞER

Esat BEŞER

Yazarın Tüm Yazıları >

Basın ve İfade Özgürlüğü

Dünya genelinde ve ülkemizde, iletişim özgürlüğünü düzenleyen ve bu özgürlüğün sınırlarını ana hatları ile çizen yasal metinler vardır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Avrupa’da basın özgürlüğünün yer aldığı ilk belge, İnsan ve Yurttaş Hakları Sözleşmesi’dir. (26 Ağustos 1789)

Ki; bu sözleşmenin 11. Maddesi, şunları içermektedir:

Düşünce ve kanaatlerin özgürce iletilmesi, insanın en değerli haklarından biridir.

Her yurttaş, özgürce konuşup yazabilir.

Basım yapabilir.

Ne var ki; yasada öngörülen hallerde bu özgürlüğün kötüye kullanımından sorumludur.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nde, İfade Özgürlüğü, şu şekilde düzenlenmiştir:

Herkes ifade hakkına sahiptir.

Ki; bu hak, kamu makamlarının izni olmaksızın ve ulusal sınırlara bakılmaksızın, bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü içermektedir.

Bu madde, ayriyeten, devletin radyo yayıncılığını, televizyon ve sinema işletmeciliğini izne bağlamasına asla engel değildir.

Önceki ve Sonraki Yazılar