Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Abdulbaki GÜNIŞIĞI

AYVAZ  DEDE  ŞENLİKLERİ  VE  BOŞNAK  KARDAŞLARIMIZ

Aziz Türk milletinin bosnaya elinin yetmediği, nefesinin gitmediği, islamın duyurulmadığı yıllar. O yıllar Sırpların ve diğer hristiyan milletlerin, Boşnaklara, hristiyan olmalarına rağmen, mezhepleri dolayısı ile düşmanlık yaptıkları yıllar idi. Boşnakların mensubu olduğu bögomil mezhebi, Hz. Peygamberi haber veren ayetler ile techiz, azda olsa içinde hakikatten kırıntılar taşıyan bir incile sahip ve bu mezhebin mensubu hristiyanların büyük bir kısmı Peygamber efendimizden haberdar idiler.

                   İşte tam bu yıllarda manisadan Bosnaya, sonradan Ayvaz dede olarak anılacak ayvaz isminde bir derviş gelir. Şimdiki kabrinin olduğu yere yakın bir dağ başına tekkesini kurar ve irşada başlar. Sözüne ve insanlığına güven artar ve herkes ihtiyacı olduğunda ondan yardım ve tavsiye almaya başlar. Gün gelir bir yıl çok fazla kıtlık olur. O günlerde suya ihtiyaç artar. Ayvaz dedenin mukim olduğu dağın üstünden akan çok güzel bir dere vardır fakat büyük bir kayanın bu derenin önünü kesmesi yüzünden bu güzel su aşağıya inmez ve köylüler bu sudan yararlanamazlar.

               Bu sıkıntılı yıllarda köylüler Ayvaz dede’ye müracat ile ondan yardım isterler. İsterler ki dünyalık her ihtiyaçlarında onların yanında olan bu güzel zat, inşallah dua eder ve Rabbimiz onun duası sayesinde bizi bu suya kavuşturur diye murad ederler. Onun Müslüman olması, kendilerinin hristiyan olması hiç akıllarına gelmez. Çünkü Ayvaz dede her mevzuda , her ihtiyaç olduğunda, ihtiyaç sahibinin dinine ve mezhebine, hangi milletten olduğuna değil, ihtiyaç sahibinin insan olmasına önem verir ve yardım eder idi. Gene kendisine yapılan müracaat üzre ayvaz dede inzivaya çekilip, yeri göğü yaradan yüce mevlaya dua eder. Dua eder ki, suyun önünü kapayan büyük kaya parçası yarılsın ve  su açılan bu aradan aşağıya köye doğru aksın. Allah (c.c) bu güzel kulunun duasını kabul eder ve bir gece vakti büyük kaya yarılır ve o güzel dere yokuş aşağı köye doğru akmaya başlar.

             İşte bu hadise üzerine köylüler, bu kişi Allahın sevdiği kişidir ve bizlere hiç ayırım yapmadan yardım eder. Onun dua ettiği Allah, muhakkak onun yolunda olduğu için duasını kabul etmiştir. O halde söylediği gibi, incilimizde de bahsi geçen Peygamber gerçektir ve muhakkak odur diyerek, gönülden İslam olurlar. Bu hadisenin etraf köylerde duyulması üzerine  diğer Boşnaklar temiz şeciyeleri ve güzel ahlakları ile kendilerine daha güzel bir hayat vaat eden islama fevc fevc geçmeye başlarlar.

              İslam ile müşerref olmadan da güzel bir hayatları olan, fakat eksik bir tarafları olduğunu her zaman hisseden Boşnaklar, İslam ile tamam olduklarını anlar ve artık bu dinin dünyada en güzel temsilini meydana getiren güzel bir hayata kavuşurlar. Boşnaklar tıpkı aziz Türk milletinin bir diger yarısı gibidirler. Bunun sebebi sadece Müslüman olmaları değil, islamı öğrendikleri Türklerin, İslam ile yoğrulmuş bütün örf ve adetleri ile giyim kuşam ve yemeklerine kadar her şeylerini benimsemiş ve kendi bünyelerine katmış olmalarındandır. Bu gün Osmanlı Türkünden bize miras kalıp, unuttuğumuz ne kadar güzel hasletimiz var ise, onun hayattaki canlı mümesilleri Boşnak kardeşlerimizdirler.

        Türkün Türkten başka dostu yoktur gibi İslam düşmanlarının yalanına inan ğafillere dönüp Boşnak kardeşlerimize, balkanlarda bıraktığımız diğer evladı fatihana bakmalarını tavsiye ederim.Boşnaklar slav dillerinden bir lehçe konuşsalar da, doğu avrupanın nerede ise tamamında olduğu gibi, aslen Kıpçak soylu akrabalarımızdırlar da aynı zamanda. Bu mevzuu nun yeri burası olmadığı için bu konuya bu gün girmeyeceğim. Fakat asıl konumuz ise ayvaz dede şenlikleri olduğundan, 09.07.2017 tarihinde bosnada kutlanacak olan bu şenlikler ile ilgili bilgi vermek idi. Bu hafta sonu inşallah Türkiyeden, ayvaz dedenin memleketi manisadan ve devletimizin temsilcilerinden ve bu tür şenliklerin olmazsa olmazı olan mehteran ekibimizden katılım olacak ve kutlamalar saban namazının ayvaz dedenin meftun olduğu dağda kılınarak, orada devam edecektir. Bu kutlamalara katılmak imkanı olanlar mutlaka katılmalı ve aziz Türk milletinin kayıtsız ve şartsız kardaşı olan Boşnaklar ile hemhal olmalı ve bu kardaşlıktan kalbleride sürur bulmalıdır.

         Yurdumuzun üstünde dolayan kara bulutlara rağmen, bizi ayakta tutan işte bu ruhtur. Rabbim bizi, sadece İslam olduğumuz için seven kardeşlerimiz ile daima yan yana getirsin. Fitne için Suriyelilere ve diğer bize sığınan ister Müslim, ister ise gayri Müslim olsun bütün mazlumlara iftira eden, onlara yapılan yardımları başlarına kakan ve burunlarından getirmek için her melaneti yapanları islah eylesin. Bizleri atalarımıza layık birer evlat eyleyecek her hususu da kendi evlatlarımıza miras bırakacak güzel işlere memur eylesin inşallah. Her şey Rabbimin rızası içindir, vesselam.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar