Metin Acıpayam

Metin Acıpayam

Akdeniz’in Kültür Şehri Kahramanmaraş ve Kitap Yayıncılığı

Eski çağlarda Suriye ve Mezopotamya’yı, Kapodokya ile Anadolu’nun başka kesimlerine bağlayan önemli kervan yollarının kavşağında bulunan Kahramanmaraş; Hititler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Dulkadiroğulları, Osmanlı İmparatorluğu gibi uygarlıkların kültürel zenginliğini günümüze kadar taşımıştır. Tarihin sayfalarında önemli izler bırakan Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı’nda göstermiş olduğu fedakârlık ve başarı sebebiyle 5 Nisan l925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası, 7 Şubat l973 tarihinde de Kahramanlık unvanı ile taçlandırılmıştır. Kahramanmaraş, taşıdığı tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra doğal güzellikler açısından da önemli bir zenginlik ihtiva etmektedir.

Akdeniz Bölgesinin doğusunda yer alan medeniyetler kenti Kahramanmaraş; tarihi dokusu, zengin kültür mirası, eşsiz tabiat varlıkları, muhteşem doğal güzellikleri, serin yaylaları, tabii termalleri, uçsuz bucaksız barajları, gelişen modern sanayi, nadide el sanatları ve yöresel damak tatları ile alternatif turizmde önemli bir potansiyele sahiptir. Kahramanmaraş, Germanicia Antik Kenti Taban Mozaikleri başta olmak üzere birçok tarihi ören yerinin bulunması ile de arkeolojik bir kent konumundadır.

fa.jpg

Tarihten gelen bu tarihi birikim Şehr-i Maraş’ı, bir kültür abidesi yapmaktadır. Maraş ve yöresi Anadolu’nun en eski cağlarından beri önemli bir Kültür ve yerleşim merkezi olmuş, İç Anadolu’yu Suriye ve Mezopotamya’ya bağlayan kavşak yollar üzerinde olması, bu şehre askeri ve ticari yönlerden büyük önem kazandırmıştır. Ayrıca, Maraş ve ilçelerinde yapılan kazılarda Hitit, Asur, Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların bulunması, burasının büyük bir medeniyet merkezi olduğunu göstermektedir.

Şüphesiz ki Medeniyetlerin Kültür köprüsünü kuran kitaplardır. Kitap, bir irfan zemini inşâ eden yazılı kültürün en önemli kaynağıdır. Kahramanmaraş gibi köklü medeniyet birikimine sahip şehirler kurucu şehirlerdir. Kurucu şehirlerin en önemli vasfı kitap ile kurdukları derin ilişkidir.

Maraş denilince akla Kültür gelmektedir, Kültürün içinde var olan Güzel Sanatların her şubesi bu şehre bir başka yakışmaktadır şüphesiz. “Şiirin Başkenti” ya da “Edebiyatın Başkenti” gibi isimlendirmelerin sorumluluğunu Kahramanmaraş güzel şekilde taşıyabilmekte, hatta ve hatta bu şehirde “üç kapıdan ikisinden şair çıkar.” sözü bu gerçeğin toplumsal göstergesidir.

Edebiyat, Diriliş, BüyükDoğu, Mavera, Dolunay, İkindi Yazıları gibi Türk düşünce ve Edebiyat tarihinde önemli izler bırakan dergileri çıkaran kadroların hep Maraş’la bağlantısının oluşu, bu şehre kültürel şeref olarak yeter de artar bile.

Necip Fazıl’dan Bahaettin Karakoç’a, Şevket Yücel’den Şeref Turhan’a, Arif Eren’den Erdem Beyazıt’a, Cahit Zarifoğlu’ndan Alaeddin Özdenören’e, Ali Akbaş’tan Mehmet Güneş’e, Hasan Reşit Tankut’tan Tahsin Yücel’e, Nuri Pakdil’den Rasim Özdenören’e, Şevket Bulut’tan Murat Erginöz’e, İsmail Kıllıoğlu’ndan Necmettin Hacıeminoğlu’na kadar birçok ünlü ismin Kahramanmaraşlı oluşu, bu şehrin kitaba ne kadar yakın olduğunun bir büyük delilidir.

Kahramanmaraş’ın gerek tarihten günümüze taşıdığı kültürel derinlik, gerekse yeni Türk Edebiyatının birçok önemli isminin Maraş’lı olmasından dolayıdır ki bu şehir; Kitap gibi yaşantının merkezi olmuş, kitap hayatın merkezine konulmuş, böylece okuyan, okutan, okuduğunu düşünen fertler, cemiyetin her köşesinde kendini göstermiştir. Bu isimlerin en önemlisi, şüphesiz; “Yürüyen Kütüphane” Yaşar Alparslan Hoca’dır.

***

Maraş, kitap okumak ve okutmak kadar bir başka alanda da mahirdir. Bu alan, kitap yayıncılığı sahasıdır. Biraz mütevazı, daha çok gayretli ve ciddi yayıncı ve matbaaların olduğu bu şehir, sanki kitap için yaratılmıştır.

Bir yazarın bütün birikimi, bütün çalışması, bütün anlama cehdi, yıllarca süren okumaları, aylar süren düşünce ve bu düşünce sonrasındaki hükümler, yayıncı vasıtasıyla “cüruflarından” temizlenir, elmas kömürden ayrılır, cümleler yontulur, kadife bir mahfaza içinde okuyucusuna sunulur. Bir kuyumcu, bir sanatkârdır kitap yayıncısı…

Külçe altını keşfeden Müellif, yayıncısı olmasa nasıl saf altını vitrine çıkarır…

Kibir yazarındır, gurur yayıncının…

Bilgi süzgecinden geçen düşünce damlaları bir kolye gibi sarar bedeni. Mermer dahi gülümser düşünceyle, fakat konuşan yalnız kitap…

***

Şehrimizin kültürel hayatına yayınladığı birçok kitapla önemli bir kültürel hizmet yapan FA AJANS, kitabın ortaya çıkış sürecinde önemli bir hizmet görmekte, böylece Maraş’ın irfan dünyasına ayrı bir katmadeğer oluşturmaktadır. Maraş araştırmacılarının sürekli kapısını çaldığı FA AJANS, Besim Atalay’ın “Maraş Tarihi ve Coğrafyası” isimli kitabından başlayarak çok önemli eserlerin hayatla buluşmasında önemli katkılar sunmuştur. Besim Atalay’ın bu kitabı, ulusal manada tüm Kahramanmaraş araştırıcılarının kaynak kabul ettiği enfes bir çalışmadır. Aynı zamanda Dilbilimci olan Besim Atalay siyasetçi ve coğrafya araştırmacılığı gibi çok yönlü bir kimliğe sahip olan ender rastlanan ilim adamlarımızdandır.

Şehrimizin kıymete değer Kültür elçisi olan Serdar Yakar’ın birçok kitabının baskı Mimarı FA Ajans’tır.

Özellikle 16 ve 17. Yüzyıllarda yaşayan Maraş’lı Âlimler kitabı, Dulkadiroğlu Beyliğiyle alakalı önemli tarihi kitaplar hep bu tezgâhtan geçme eserlerdir.

Hacı Ali Özturan Bey, yerel kültürümüze büyük katkılar sunan değerli bir yazardır. Çocuk Oyunlarından Maraş mutfağına, Köroğlu çalışmalarından Maraş deyim ve söz yazarlığına kadar birçok esere sahip olan Hacı Ali Özturan’ın birçok kitabı da yine bu kapsamda neşredilmiştir.

UKDE yayınları kapsamında yayınlanan onlarca kitabın, danışmanı Yaşar Alparslan ve Serdar Yakar’ın da sıklıkla müracaat ettiği kitap merkezinin adı Fa Ajans.

Ali Büyükçapar ’ın Sandal Hoca kitabı da hep aynı ocakta demlenmiştir.

***

İşte böyle a dostlar!

Kitaptan açıldığında susar gökler, karanlık aydınlığa teslim olur, sineye çekilir her bir şey.

Papağanlıktan kurtulmanın tek yolu; kitaplardır…

Ya okuyucu olmalı insan, ya kitabı okunan, ya da bu kitabı hayata hazırlayan…

İşte bu kitap hazırlamanın mimarı FA AJANS

Özellikle Alâaddin Orçan önderliğindeki tüm ekibi selamlıyor, kitabın söylediği çağrıya uymaya davet ediyorum…

***

Önceki ve Sonraki Yazılar