Aile şirketleri ve kurumsal anlayış

Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği Ticaret ve sanayi Odasında çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantı konusu; aile şirketlerinde kurumsallaşma ve yeni teşvik yasasına sektörel bakış konusunda konuşmacılar düşüncelerini ifade ettiler.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Kadir Kurtul, şehrin sanayisini, geçirdiği evre ve bu günkü durumunu analiz ederken, hakim ses tonu, tane tane konuşması, mikrofon hakimiyeti ile sanırım bütün dinleyicilerin takdirini kazanmıştır.

Belli ki iyi hazırlanmıştı, aile şirketlerinin kurumsallaşması gerektiği üzerinde dururken, “babalarımızdan çok şey öğrendik” sözü sanırım büyük önem arz ediyordu.

1980’lerin başından itibaren Kahramanmaraş’ta çiftçilik dışında sanayi tesisleri kurmak için birer ikişer müteşebbisler bir araya geldiler.

Buna tipik bir örnek olarak MARTEKS Fabrikasını örnek gösterebiliriz. Bu fabrika Kahramanmaraşlı sanayiciler için bir okul olmuştur.

Sanırım bu okulun kuruluşunda yer alan birinci kuşak sanayiciler yerini ikinci kuşak sanayicilere bıraktılar.

Kadir Kurtul, Şahin Balcıoğlu, Alişan Arıkan ve adını hatırlayamadığım bir çok ikinci kuşak sanayici Kahramanmaraş’ın gelişmesi için çaba sarf ediyorlar.

Sayın Kurtul’un açış konuşmasında da ifade ettiği gibi aile şirketleri kurumsallaşmadıkları takdirde ortalama 25 yıl bir zaman dilimi içinde ya el değiştiriyor ya da kapanıyor. Türkiye de % 70 gibi aile şirketlerinin durumu bu şekildeymiş.

Kahramanmaraş’ta ki işletmelerin neredeyse tamamı aile şirketi pozisyonundadır. Geleceğin şekillenmesinde planlamaya ihtiyaç vardır.

Bu planlamayı isterseniz ikinci konuşmacı olan Adnan Nas’ın anlattıklarından dile getirelim.

Sayın Nas; aile şirketlerinin kurumsallaşması ile ilgili ciddi bir kurumun ortaklarından biri olarak çıktı karşımıza. Yaklaşık 45 dakika kadar kürsüde kalan Nas, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine dikkat çekerken 2008 yılında 27 ülkede yapılan bir bilimsel araştırma üzerinde yoğunlaşarak, Türkiye ile diğer ülkeler arasında bir kıyas yaptı.

Sıkmadan, insanlara bu konuda bilgi verirken beden dilini de iyi kullandığını gözlemleme imkanı bulduğum Adnan Nas’ın konuşmasından bende payıma düşeni aldım.

Böylesi önemli konuşmaların yapıldığı toplantıya yeterli ilginin olduğunu söyleyemem. Nede olsa bizim sanayicilerimiz her şeyi biliyor ya!...

Genç kuşak sanayici olarak, İsmail Bildirici, Sıddık Ciğer, Şaban Berberoğlu ve isimlerini bilemediğim çok az sayıdaki iş adamlarını da kutlamak istiyorum.

Gerek Kadir kurtul’un ve gerekse de Adnan Nas’ın konuşmaları bence dikkate değer ve çok önemliydi.

Biz Kahramanmaraşlılar olarak kendimizi yenileme iradesi gösteremez isek yok olup gideceğimizi iyi bilmemiz gerekiyor.

Bir çok işletme, bir çok iş adamının kurdukları tesisler beş on yıl gibi bir zaman diliminde bir yığın zararla bir başkasına geçiyorsa, sebebini önce kendisinde aramalıdır.

Ar-ge, kurumsallaşma gibi konulara yoğunlaşmalı ve en önemlisi de insan faktörüne yatırım yapmalıdır.

Kahramanmaraş’ta kurumsal olma yolunda çaba içinde olan işletmeler öncelikle insan kaynakları konusunda uzman isimleri şirketlerine almalıdır.

Ne var ki bu gün hala bir çok büyük işletmede her şey büyük ortağın iki dudağı arasındadır. Hal böyle olunca da, firmalar göreceli olarak büyüyor olsa bile, gerek iş adamı ve gerekse firmanın tanınır büyüklüğü olmuyor.

Çünkü işletme ne üretirse üretsin bir markaya sahip olmak zorundadır. Eğer marka olmak adına yatırım yapmaktan imtina eden firmalar bir süre sonra fason üretim bile yapamaz hale gelirler.

Bunu unutmayalım.

Firmalarında insan faktörüne yatırım yapan, yeni arayışlar içine giren, üretimde çeşitlilik oluşturan şirketler büyürken tek dize faaliyet gösteren firmalar ise birer ikişer kapısına kilit vuruyor.

Piyasada tanınırlık halkla iletişim unsurlarını kullanmaktan geçer. Bunu başaramayan firmalar yok olmaya mahkumdur.

Ben genç kuşak sanayicilerden ümitliyim.

Birkaç yıla kadar birkaç kurumsal firmanın çıkacağını ve marka olma yolunda ciddi çalışmalar yapacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Yoksa bir süre sonra Kahramanmaraş Tekstil mezarlığına dönecek!...

Önceki ve Sonraki Yazılar