Afanasiyevo Kültürü

Afanasiyevo Kültürü, M.Ö. 3 bin 300 – M.Ö. 2 bin 500 yılları arasında, Kalkolitik Çağ’da var olan, Güney Sibirya’da bulunan en eski arkeolojik kültürdür.

Afanasiyevo Kültürü, kökensel ve dilsel olarak, Hint – Avrupalı şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Neden?

Bunun başlıca nedenleri; o zamanlarda, en çok erken Hint – Avrupa toplumlarında yaygın olan metal kullanımı, at biniciliği, tekerlekli araç kullanımı ve diğer kurgan step toplumlarıyla olan kültürel ilişkilerdir.

Afanasiyevo Halkı

Afanasiyevo Halkı, proto-Hint-Avrupalılar olarak da tanımlanan Yamnaya Halkı’yla, genetik açıdan ayırt edilemeyecek kadar yakındır.

Dahası, bu yakınlığı, Kurgan Hipotezi desteklemektedir.

Afanasiyevo Mezarları

Afanasiyevo Kültürü’nde, toplu mezarlar, yaygın olarak kullanılmamıştır.

Bunun yerine, Afanasiyevo Kültürü’ne özgü mezarlar, genellikle, tek veya küçük kolektif gömülerden oluşmuştur.

Öyle ki; çeşitli taşlarla işaretli mezarların içerisinde, ölüler, oturur şekilde gömülmüşlerdir.

Buna ilaveten, mezar çukurları, dikdörtgen veya daire şeklinde kazılmıştır.

Bölgedeki İlk Aşçı Toplum

Yapılan arkeoloji kazıları sonucunda, bölgedeki ilk yemek üreten toplum olan Afanasiyevo Halkı’nın avcılıkla ve hayvancılıkla uğraştığı; ayrıca, taştan ve bakırdan eşyalar yaptığı ortaya çıkmıştır.

Arkeolojik çalışmalarda, ayrıca, kemik iğneler ve çakmak taşından ok uçları ortaya çıkarılmıştır.

Altın, gümüş ve bakırdan oluşan küçük eşyalara da rastlanmıştır.

Vahşi ve Evcil At Kalıntıları

Aynı zamanda, vahşi ve evcil at kalıntılarına rastlanmıştır.

“Öyle ki; M.Ö. 2,500 yıllarına ait olduğu düşünülen Afanasiyevo Kültürü’ne ait kazılarda, at ve koyun kemiklerine rastlanmıştır.” (Esat Beşer. İslâmiyet Öncesinde, Türklerin Yaşantısı. Maraş Gündem Gazetesi. 20 Mayıs 2019)

Metal ve maden işlemeciliğinin de Çin’e Afanasiyevo Kültürü’yle geçtiği düşünülmektedir.

https://www.marasgundem.com.tr/makale/islamiyet-oncesinde-turklerin-yasantisi-16958

Önceki ve Sonraki Yazılar