Adaletli Olmak

 

Adalet dinimiz islamın önemle üzerinde durulmasını istediği hususlardandır.Allah’ın razı olduğu huzurlu ve mutlu bir kulluk hayatı yaşamak istiyorsak adalete önem verip,Hayatımızın her anınına yayıp tatbik etmeliyiz.Şunu unutmayalım ki Rabbimizin  esmâ-yıhüsnâsında“el-Adl” Adalet sahibi,Adaletin ta kendisi manasına gelen ismi şerifi vardır.

Yüce Rabbimiz Peygamber efendimizi gönderdiğinde Allah’tan uzaklaşan,adaletin kaybolduğu bir zamanda göndererek toplumu tekraradan adalet çizgisine gelmeleri için uyartmıştır.

Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“Allah Teâlâ, adâleti, ihsânı, akrabâya yardım etmeyi kesinlikle emreder; çirkin işleri, fenâlık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (en-Nahl, 90)

“Allah size, mutlaka emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.” (en-Nisâ, 58)

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Adâletle hükmedenler, kıyâmet gününde Rahmân’ın sağında nûrdan minberler üzerinde olacaklardır… Bunlar hükümlerinde, âileleri ve sorumlu oldukları kimseler hakkında adâletle davranmışlardır.” (Ahmed, II, 160)

“Kıyâmet gününde insanların Allah Teâlâ’ya en sevgili olanı ve O’na en yakın yerde bulunanı adâletliidârecidir. Kıyâmet gününde insanların Allah Teâlâ’ya en sevimsiz olanı ve O’na en uzak mesâfede bulunanı da zâlimidârecidir.” (Tirmizî, Ahkâm, 4/1329; Nesâî, Zekât, 77)

Mümin her anında Adaletli davranmalıdır,Sadece bir konu hakkında hüküm verirken değil,Şahitlikyaparken,ölçüptartarken,hayatının her anında adaletli olmalıdır.

Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

“Ey îmân edenler! Adâleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabânız aleyhinde bile olsa Allâh için şâhitlik eden kimseler olun. (Haklarında şâhitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adâletten sapmayın…” (en-Nisâ, 135)

“Ey îmân edenler! Allâh için adâletle şâhitlik eden kimseler olunuz. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adâletten saptırmasın. Âdil davranın, zîrâtakvâya en yakışanı budur…” (el-Mâide, 8)

Adalet geciktirilmemelidir.Zira en kötü adalet geç gelen adalettir.Geç gelen adaletin neticesi olumlu dahi olsa geciken adalet bir nevi zulümdür.Zulüm ise hüsrandır.Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.” (el-Cin, 15)

“…Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (el-Bakara, 270)

“…(Âhirette) zâlimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır.” (el-Mü’min, 18)

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de, zulmün ne büyük bir günah olduğunu şöyle ifâde buyurur:

“Âhirettecezâsını ayrıca vermekle beraber, dünyada Allah Teâlâ’nın çabucak cezâlandırmasını en fazla hak eden günahlar, zulüm ve akrabâyı ihmâl etmektir.” (EbûDâvûd, Edeb, 43/4902; Tirmizî, Kıyâme, 57; İbn-i Mâce, Zühd, 23)

Şunu untmayalım ki bir birimizi kandırabiliriz.Bir birimize öyle süslü yalanlar söyleyip aldatabiliriz.Ama şunu unutmayalımki hepimiz zamanı gelince son nefesimizi verip,Rabbül aleminin huzuruna çıkacağız ve Rabbül Alemin bizleri hesaba çekecek,Hani dünyada birbirimizi kandırabiliriz ama  Rabbimizi asla kandıramayız.onun için adımlarımızı atarken Ahirette attığımız her adımın hesabını vereceğimizi unutmayalım.Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- ümmetini bu hususta şöyle îkâz eder:

“Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, nâmusu veya malıyla ilgili bir hak varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyâmet günü gelmeden evvel o kimseyle helâlleşsin. Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktârınca sevaplarından alınır, (hak sâhibine verilir.) Şayet iyilikleri yoksa, zulmettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikâk 48)

“Mazlumun bedduâsını almaktan son derece sakının, çünkü onun bedduâsı ile Allah arasında bir perde yoktur.” (Buhârî, Zekât 41, 63, Meğâzî 60, Tevhîd 1; Müslim, Îmân 29, 31)

Adalet bizlerin önemle üzerinde durup hayatımıza tatbik etmemiz gereken önemli hususlardan biridir.Adaleti yaşatırsak bizlerde rahat,huzurlu,mutlu bir hayat yaşarız.Adeleti unutup güçlünün Adeletinin  olduğu toplumun huzursuz,mutsuz,rahatsız olduğu bir toplum haline gelir.Rabbim bizleri Adil olanlarda etsin.Rabbim bizleri adalet çizgisinden ayırmasın.Rabbim bizleri Güçlünün tarafında değil,haklının olduğu tarafta olup,Adaletle hükmeden kullarından etsin.AMİN.

Önceki ve Sonraki Yazılar