95 Yıl Önce

95 yıl önce Anadolu batılı emperyalist devletlerin işgali altına girdi. Mondros ve Sevr anlaşmaları ile bütün Osmanlı topraklarında olduğu gibi Anadolu’da tecavüz altındadır.

Kapitalist sömürgeci devletlerin Anadolu topraklarına girmesi bu topraklarda kardeşçe yaşadığımız Ermeni ve Rumları şımartmış, Türk köylerine, Türk mahallelerine hatta komşularına, komşularının namusuna canına kastlar başlamıştı.

Bu hainlere ve düşman devletlere karşı ilk özgürlük savaşı bu topraklarda yani Kahramanmaraş’ta başladı.

Türk istiklal ve bağımsızlığı için ilk kurşun, ilk direniş bu şehirde başladı. Hiçbir yerden destek almadan bu savaşı kazanan Kahramanmaraşlı, genç Türkiye cumhuriyetine uzanan bağımsızlık mücadelesinin de fitilini ateşledi.

İşte bu fitili yakanlardan biri olan Vezir Hoca ile ilgili bir bilgi notu ulaştı elime. Noktasına virgülüne dokunmadan bunu yayınlarken, tarihin ve kahramanların tahrif edilmeden, unutulmadan yaşatılması gerektiğini düşünüyor, sizi bu notla başbaşa bırakıyorum.

**

Sayın Mehmet Taş,

Yerel basındaki duruşunuzu beğendiğim için, rahatsız olduğum bir konuyu hazır 12 Şubat'ta yaklaşıyorken sizinle paylaşmak istedim.

Malumunuz birkaç yıl önceye kadar ''Maraş Milli Mücadele Kahramanları'' adlı eski afiş şehrin tüm kurumlarında hatta yaygın olarak işyerlerinde vardı/asılıydı.

Afişte herkesin çocukluğundan itibaren bildiği ''Maraş Harbi Kahramanları'' merhumlar fotoğraflı veya fotoğrafsız olarak anılır ve gösterilirdi.

Ancak, Büyükşehir belediyesi internet sitesine girip Kent Hakkına/ Milli mücadele sayfasına girdiğinizde eski afişte olmayan bazı kişilerin eklendiğini bazılarının da çıkarıldığına tanık oluyorsunuz.

 

''Maraş Harbi '' tarihte bir kere yaşandığına göre afişe eklenenlerin şimdiye kadar ihmal edildiğini, isimlerinin anılmamasının bir hata olduğunu ve telafi edildiğini iyi niyetli olarak düşünebiliriz !

Bu yazıyı yazmamın sebebi merhum dedem Vezir Hoca'nın adının/fotoğrafının afişten çıkarılmasıdır.

Radikal tavırlı yazar Kadir Mısırlıoğlu'nun meşhur '' İstiklal harbinde sarıklı mücahitler'' kitabında geniş olarak zikrettiği..

Anıtkabir müze kısmında İstiklal Savaşı / Güney cephesi bölümünde ismen ve fotoğrafıyla anılan bir zat'ın memleketinin tamamen yerel kilşilerdenoluşan kurumundan bu muameleyi görmesi O'nun hatırasına yapılmış bir haksızlıktır ve ailesi olarak bizleri rahatsız etmiştir.

Esasen ben bunun bir hata olmadığına, bilerek yapıldığına inanıyorum.

Kendisi Fatih medresesinde, Halep'te ve Şam'da eğitim almış, merhum Mehmet Akif'le arkadaşlık etmiş bir müderristir ve müftüdür, grup veya tarikata bağlı olmayan aydın bir Müslümandır.

Afişle ilgili eklenen ve çıkarılan kişiler serzenişimi bu bilgiler ışığında değerlendirirseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. SaygıIarımla

Nezihi ERTÖRER

**

Bu bilgi notunu okuyan yetkililerimiz umarız hatalarını telafi ederler.

Bu duygu ve düşüncelerle dün bu uğurda toprağa düşen şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, o gün gazi olan ve bu gün aramızda olmayan Kahramanlarımıza da Allah’tan rahmet diler, manevi huzurlarında ellerinden öperim…

Önceki ve Sonraki Yazılar