Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

28 Şubat kurtlarıyla kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup ağlayanlar

28 Şubat, azılı generallerin meşru hükümete darbe yapıp, millete zulmettikleri meşum bir târihtir. Bu şenî darbe yıllarında kurtlaşan generallere yaltaklanan ve tahabbüb eden, sonra da milletin arasına karışıp “benim mazlum milletim!” diyerek timsah gözyaşları dökenleri hatırlıyor musunuz?

KURTLA ÇOBAN ARASINDA MESAİ YAPANLAR

Bir kısım siyasetçi ve gazetecilerin, bürokrat ve işadamlarının kurtla çoban arasında mesai yaptıklarını hatırlayınız. Mütedeyyin bir başvekile toplantı esnasında zorla içki getirten, dâhiliye bakanı hanım kişiyi hâşâ huzurdan “kazığa oturtmakla” tehdit eden, Kitab-ı mübin’i öğrenmeyi çocuklara yasak eden, başörtülüleri mekteplere sokmayan, dindar fabrikatörlerden haraç toplayan, Müslümanla aynı mânaya gelen ve Kemalizm’le uyuşmayan Türk milletinden vebalı görmüşçesine kaçan generallerle kuzuları yenen çoban arasında mesai yapan siyasî münâfıklar kimlerdi?

Kimler kurtlarla çoban arasında mesai yaptılar? 28 Şubat darbeci kurtlar rejiminde milletin değerleri çiğnenirken “afiyet olsun” diyen modern zamanların münâfıkı siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve iş adamlarını hatırlayın.

KURT SOFRASINDA OTURUP SONRA ÇOBANIN AĞITÇISI OLANLAR  

Hem kurttan hem çobandan yana görünüp menfaat sağlayanlar dünyânın en şarlatan insanlarıdır. Milletten yana görünüp, darbeci kurtlarla al takke ver külah edenler kuzuyu yiyen kurttan daha âdidirler. Her vakit maskeli olur bunlar. Hem kurt sofrasında oturur, hem çobanın ağıtçısı olurlar.

Kurtla çoban arasında mesai yapanların alâmet-i fârikası nedir? Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanın yanına gelip ağlayanları nasıl tanıyacağız? Hz. Peygamberimiz içi dışı bir olmayanlara karşı ümmetini uyarmıştı:

“Dilleri de var baldan tatlıdır, ancak kalpleri kurtlarınkinden vahşidir. Bizi aldatan bizden değildir. İkiyüzlülerin kıyamet günü ateşten iki dilli olacaklarını, kıyamet gününde Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da ikiyüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar, bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır.”

AYDINLAR ÇOBANDAN YANA MIYDI, KURTTAN MI?

Bu ülkenin en mürâi, en münâfık insanları 28 Şubat’ta Kemalist darbecilerle bir olup, sonra sahte tavırlarla millete “gülücük” dağıtan aydınlardır. Altı Oklu Tek Parti Dönemi’nde de kurtlaşan generallerle işbirliği yapan bu güruh Kemalist Cumhuriyetin kanlı mahkemeleri mazlum kuzuları idama yollarken, din-i mübin ayaklar altına alınırken, bin yıllık İslâm medeniyetimiz redd-i miras edilirken ikiyüzlü mesai yapıyordu.

Din ü millet değerlerimizi alaya alan, millet-i beyzâ’ya “örümcek kafalı mürteciler” diyen kurtlaşan generallerle bir olup, sonra milletin arasına tilkiler gibi sokularak “Zorba kurtların rejiminden kurtulmalıyız” diyen bir kısım siyasetçinin, üdebanın ve aydınların isimlerini merak eden var mı?  

Kemalist şeflere, “İnkılâplarınız pek isabetlidir efendimiz” deyip sonra da milletin yanına varıp “Nedir bu kanlı inkılâplardan çektikleriniz?” diyen ikiyüzlü aydınlar, akademisyenler ve siyasetçiler 28 Şubat darbesinde de kurtlaşan generallerin yanındaydı.

28 Şubat’ta reisicumhur olan Altıyedi Süleyman millet yanlısı olarak bilinirdi. Tâ ki kurtlarla bir olup kuzuyu yediği anlaşılana kadar. Türkiye’nin en müptezel münâfığı olan bu kişinin ömrü rejimin kurtlarıyla bir olup kuzuyu yemekle, sonra da milletle oturup yalandan ağlamakla geçmiş ve darbeci generallerle bir olup mazlum milletin değerlerinin çiğnenmesine ortak olmuştu.

Depremlerden daha şiddetli kanlı inkılâplarıyla kuzuları derdest eden lâdinî Altı Ok Cumhuriyetinin meclisine katılıp, sonra da millete giderek “Ah, mazlum kuzuların sahibi milletim!” diye sahte ağıt yakanları Münâfıkun sûresi 4. âyet şöyle tasvir ediyor: “Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsiniz. Onlar, sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler.”

Hem Müslümanlarla görünüp hem de kurtlaşan generallerle bir olup “semizleşenler” medyada, ticarette ve siyasette öndeydiler. 27 Mayıs 1960 darbesinde de,12 Eylül ve 28 Şubat darbesinde de siyasette ve ticarette en çok kâr (!) edenler general apoletli kurtlarla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup ağlayan münafık ve mürâi taifeydi.

Nisa Sûresi 141. âyeti kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup ağlayanları târif ediyor: “Münâfıklar sizinle ilgili hâdiseleri çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar: ‘Şayet Allah size bir zafer lütfederse: ‘Biz de sizinle beraber değil miydik?’ derler. Eğer kâfirler zaferden yana bir pay elde ederlerse onlara: ‘Bizim taraf size gâlib durumda iken sizi kollamadık mı, müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi?’derler...”

Mürâilik ve münâfıklık böylesine tehlikeli bir huy. Kurdun kılık değiştirip kuzuların arasına katılarak “ben sizdenim” demesi gibi... Kendi insanını vesayet rejiminin kurtlarına gammazlayan muhbir gazeteci ve bürokratlar gibi... Hz. İsa’yı çarmıha gerenlerin arasında en çok bu tipler vardı. Ehl-i irfan boşuna dememiş: “Mürâi yaş akıtsa aldanma münkir işidir.”

KURTLA BİR OLUP KUZUYU YEDİKTEN SONRA ÇOBANLA OTURUP AĞLAYANLAR

Hülâsa ifadeyle, darbelerin bozduğu Türkiye’de “Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup kuzuya ağlayanlar” dan kendinizi koruyun. Sûret-i haktan görünüp, kurtların yediği kuzulardan pay alanları âyet buyruğunca aranıza almayın. Çobanın mazlumluğundan dem vuran, sonra kurtlara temennâ eden, yâni darbeci generallere gülücük dağıtan, onların sofrasında yemlenen ikiyüzlüleri tanımak İslâm’ın emridir.

Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobana ta’ziyede bulunup “vah çoban kardeş, nedir bu kurttan çektiğin!” diyerek ağlayanlar insanlığın en haysiyetsiz tabakasıdır. Dinsizlerden daha zararlıdır bu taife. Cemiyet yapımızı içten çürüten bir virüs...  

Kuzuları darbeci kurtlar tarafından yenen biz mazlum ve mazrur çobanlar! Kurtla işbirliği yapıp sonra bizden yana görünenlerin maskesini ne zaman sıyıracağız?

Önceki ve Sonraki Yazılar